Sökning: "Rückert"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Rückert.

 1. 1. Pop- och jazzkör på riktigt - En kvalitativ studie om tre körledares repetitionsarbete och tillvägagångssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johannes Rückert Becker; [2019]
  Nyckelord :A cappella; jazz; körledning; körsång; populärmusik; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; choir conducting; choral singing; contemporary music; educational science; music education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupa kunskapen kring arbetet med körer inom genrerna pop och jazz samt redogöra för vilka arbetsområden några framstående körledare delar upp arbetet inom. Bakgrunden till studien är författarens egna upplevelser av körsång på universitetsnivå och den upplevda bristen på kunskap kring hur ett lämpligt repetitionsarbete arrangeras inom dessa genrer. LÄS MER

 2. 2. Swimming against the current : the journey of Canadian Transition initiatives in their quest for transformative change

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Gisela Ruckert; [2017]
  Nyckelord :grassroots innovations; transformative social innovation; community initiatives; Transition Movement; Canada; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Humanity's current resource use patterns are unsustainable, and corrective action is required at all levels. Grassroots social innovation groups have great potential to contribute to solutions. The Transition movement has taken hold in Canada, but little is known about its successes and challenges in creating conditions for transformative change. LÄS MER

 3. 3. Värdet av en Virtuell Relation : Aktivitet i förhållande till kontext – Spotify ur ett praktikperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hugo Rückert; Magnus Johnson; [2013]
  Nyckelord :practice theory; value-­in-­use; affordance; activity; value-­in-­context; action research; cultural industries; online services; freemium-­pricing model; virtual relations; praktikteori; värdeskapande; affordans; aktivitet; värde i kontext; aktionsforskning; kulturell industri; online-­tjänster; freemium; virtuella relationer;

  Sammanfattning : The increased interest in relationship marketing and the potential of the Internet as a platform for relationship building activities have given rise to new ways for companies to interact with their customers, such as services based on a freemium pricing model. Based on the premise that relationships are processes consisting of interactive moments of value-creating activities, value is considered subjective, relative and dependent on the context in which the activity takes place. LÄS MER

 4. 4. Tjänsteutvecklad vardag - tjäna pengar på pengar på köpcentrum

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Joakim Nilsson; Morena Terra Ruckert; Dijana Ceric; [2008]
  Nyckelord :tjänsteutveckling; köpcentrum; facility management kontanthantering; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras om vardagsaktiviteter på ett köpcentrum kan tjänsteutvecklas. Med vardagsaktiviteter avses repetitiva aktiviteter med relativt lågt kunskapsinnehåll och liten specialisering. Exempel på sådana vardagsaktiviteter är lokalvård, fastighetsskötsel och vaktpatrullering. LÄS MER

 5. 5. Högskolan i Halmstad som arbetsplats för småbarnsmammor - förutsättningar och hinder för kvinnor att kombinera arbete och familj

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Susanne Rückert; Karin Bengtsson; [2008]
  Nyckelord :Arbete; Högskola; Studier; Mammor; Familj och livspussel;

  Sammanfattning : Familj och arbete är två centrala områden i människans liv. Vi ägnar inte bara stor del av vår tid åt arbets- och familjeliv, mycket av våra tankar, ambitioner och drömmar kretsar också kring dessa områden. Därför utgör arbets- och familjeförhållanden betydelsefulla faktorer i människors liv. LÄS MER