Sökning: "Rückert"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Rückert.

 1. 1. Swimming against the current : the journey of Canadian Transition initiatives in their quest for transformative change

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Gisela Ruckert; [2017]
  Nyckelord :grassroots innovations; transformative social innovation; community initiatives; Transition Movement; Canada; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Humanity's current resource use patterns are unsustainable, and corrective action is required at all levels. Grassroots social innovation groups have great potential to contribute to solutions. The Transition movement has taken hold in Canada, but little is known about its successes and challenges in creating conditions for transformative change. LÄS MER

 2. 2. Värdet av en Virtuell Relation : Aktivitet i förhållande till kontext – Spotify ur ett praktikperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hugo Rückert; Magnus Johnson; [2013]
  Nyckelord :practice theory; value-­in-­use; affordance; activity; value-­in-­context; action research; cultural industries; online services; freemium-­pricing model; virtual relations; praktikteori; värdeskapande; affordans; aktivitet; värde i kontext; aktionsforskning; kulturell industri; online-­tjänster; freemium; virtuella relationer;

  Sammanfattning : The increased interest in relationship marketing and the potential of the Internet as a platform for relationship building activities have given rise to new ways for companies to interact with their customers, such as services based on a freemium pricing model. Based on the premise that relationships are processes consisting of interactive moments of value-creating activities, value is considered subjective, relative and dependent on the context in which the activity takes place. LÄS MER

 3. 3. Tjänsteutvecklad vardag - tjäna pengar på pengar på köpcentrum

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Joakim Nilsson; Morena Terra Ruckert; Dijana Ceric; [2008]
  Nyckelord :tjänsteutveckling; köpcentrum; facility management kontanthantering; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras om vardagsaktiviteter på ett köpcentrum kan tjänsteutvecklas. Med vardagsaktiviteter avses repetitiva aktiviteter med relativt lågt kunskapsinnehåll och liten specialisering. Exempel på sådana vardagsaktiviteter är lokalvård, fastighetsskötsel och vaktpatrullering. LÄS MER

 4. 4. Högskolan i Halmstad som arbetsplats för småbarnsmammor - förutsättningar och hinder för kvinnor att kombinera arbete och familj

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Susanne Rückert; Karin Bengtsson; [2008]
  Nyckelord :Arbete; Högskola; Studier; Mammor; Familj och livspussel;

  Sammanfattning : Familj och arbete är två centrala områden i människans liv. Vi ägnar inte bara stor del av vår tid åt arbets- och familjeliv, mycket av våra tankar, ambitioner och drömmar kretsar också kring dessa områden. Därför utgör arbets- och familjeförhållanden betydelsefulla faktorer i människors liv. LÄS MER

 5. 5. Små och medelstora företags val av standardiserat affärssystem - förslag till modell samt diskussionsunderlag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Mattias Rückert; Per Önnemyr; [2006]
  Nyckelord :standardsystem; affärssystem; val; modell; små- och medelstora företag; anskaffning; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Standardiserade affärssystem kan beskrivas som informationssystem som integrerar företags information. Affärssystem erbjuder till exempel en möjlighet till effektivisering av verksamhet och affärsprocesser. Dessa system kan också erbjuda prognosverktyg för analys av företagets affärsverksamhet. LÄS MER