Sökning: "Rückert"

Visar resultat 6 - 7 av 7 uppsatser innehållade ordet Rückert.

 1. 6. Små och medelstora företags val av standardiserat affärssystem - förslag till modell samt diskussionsunderlag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Mattias Rückert; Per Önnemyr; [2006]
  Nyckelord :standardsystem; affärssystem; val; modell; små- och medelstora företag; anskaffning; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Standardiserade affärssystem kan beskrivas som informationssystem som integrerar företags information. Affärssystem erbjuder till exempel en möjlighet till effektivisering av verksamhet och affärsprocesser. Dessa system kan också erbjuda prognosverktyg för analys av företagets affärsverksamhet. LÄS MER

 2. 7. Bli upplevelserik på ett fik i en butik - branschblandning i svensk detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Dijana Ceric; Joakim Nilsson; Morena Terra Ruckert; [2005]
  Nyckelord :kombinationsbutik; differentiering; upplevelseskapande; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om butiker i Sverige som utvidgat sitt sortiment till att omfatta varor eller tjänster från minst två traditionellt åtskilda branscher. Uppsatsförfattarna försöker systematisera dessa kombinationsbutiker, samt analysera vilka för- och nackdelar som finns. LÄS MER