Sökning: "Rückert"

Visar resultat 6 - 6 av 6 uppsatser innehållade ordet Rückert.

  1. 6. Bli upplevelserik på ett fik i en butik - branschblandning i svensk detaljhandel

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Dijana Ceric; Joakim Nilsson; Morena Terra Ruckert; [2005]
    Nyckelord :kombinationsbutik; differentiering; upplevelseskapande; Trade; Handel; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats handlar om butiker i Sverige som utvidgat sitt sortiment till att omfatta varor eller tjänster från minst två traditionellt åtskilda branscher. Uppsatsförfattarna försöker systematisera dessa kombinationsbutiker, samt analysera vilka för- och nackdelar som finns. LÄS MER