Sökning: "R D"

Visar resultat 1 - 5 av 679 uppsatser innehållade orden R D.

 1. 1. The Moderating Role of Institutional Quality, Leverage and Size in the Relationship between R&D Investments and Firm Value

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Suman Shiva; [2019]
  Nyckelord :Firm value; R D intensity; institutional quality; size; leverage; corporate innovation;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between R&D intensity (R&D/sales) and firm value. Additionally, both the moderating effect of endogenous firm characteristics (i.e. firm size, leverage and the interaction between size and leverage) and institutional quality are considered. LÄS MER

 2. 2. Financing constraints and R&D investments : Evidence from high-tech Swedish firms

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maryam Adldoost; [2019]
  Nyckelord :R D financing constraints; Invention; Innovation; Finance;

  Sammanfattning : Financing of research and development, as an important component of innovation, has attracted a renewed attention in academic financing literature. This paper examines the effect of financing constraints on R&D investments of high-tech Swedish companies over the period of 2010 to 2016. LÄS MER

 3. 3. Compassion, kamratrelationer och depression : - en tvärsnittsstudie på gymnasieungdomar

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrea Kööhler; Jessica Olsson Lantto; [2019]
  Nyckelord :Compassion; Kamratrelationer; Depression; Gymnasieungdomar; CEAS-Y;

  Sammanfattning : I studien undersöks begreppet compassion och dess samband med upplevd kvalitet i kamratrelationer samt hur dessa kan predicera depressionssymtom hos gymnasieungdomar. Compassion, att lida med sig själv och andra samt att agera på detta, är en viktig faktor för att minska psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Examining and Evaluating Potential Blockchain Applications in Manufacturing and R&D

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Peter Henry Ernst Soldner; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Blockchain – the technology behind virtual currencies such as Bitcoin – is beingpromoted by many as one of the most promising emerging technologies. At its corethe blockchain is a distributed, immutable data base, able to pinpoint exactly whenand by whom a given transaction has been made. LÄS MER

 5. 5. Från Ilions fält till Nilens stränder : En studie rörande identifieringen mellan teukrerna och sjöfolket ṯ-k-(k)-r

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Daniel Henningsson; [2019]
  Nyckelord :Sea Peoples; Ṯ-k- k -r; Teucrians; Ramesses III; Crete; Attica; Troas; Salamis; Olba.; Sjöfolken; ṯ-k- k -r; teukrerna; Ramesses III; Kreta; Attika; Troas; Salamis; Olba.;

  Sammanfattning : This thesis treats the identification between the Teucrians and the Ṯ-k-(k)-r, one of the so-called Sea Peoples. The hypothesis that the Teucrians and the Ṯ-k-(k)-r would be one and the same was proposed by the Egyptologist Lauth in 1867 and has since become the standard identification for this Sea People. LÄS MER