Sökning: "R-I-K-modellen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet R-I-K-modellen.

  1. 1. Kompetensarbete för ett medieföretag : En fallstudie på Eniro Sverige AB och Eniro Sverige Försäljning AB

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Lisa Persson; Pia Haavisto; [2006]
    Nyckelord :Kompetens; Kompetensutveckling;

    Sammanfattning : Som en konsekvens på de radikala förändringarna i världen under de senaste decennierna har företagens konkurrensfördelar som storlek, skyddad teknologi och tillgång till kapital, vilka tidigare gett övertag, allt mer minskat i värde i takt med att produkterna och tjänsterna blivit mer kunskapsintensiva. Den nya konkurrensfaktorn tycks vara medarbetarnas engagemang och kompetens. LÄS MER