Sökning: "RAO"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet RAO.

 1. 1. Immunologin bakom svår ekvin astma

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

  Sammanfattning : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. LÄS MER

 2. 2. Software and Control Design for 2-D Floating Satellite Simulator

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Harish Rao Ramavaram; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Successful Organizational Innovation and Key Driving Factors

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Srinivasa Kiran Kondaveeti; Andreas Kostoulas; [2018]
  Nyckelord :Innovation; Organization; Organizational Culture; Innovation Processes; Organizational Behaviour; Organizational Behavior; Organizational Climate; Organizational Resources; Organizational Values;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to discuss the key driving factors influencing the success of innovation in high-tech firms based in Sweden. The thesis will discuss key determinant factors and how those factors are connecting with each other. Organizational innovation and Organizational culture relationship have been under research for many years. LÄS MER

 4. 4. A Combined Approach for Object Recognition and Localisation for an Autonomous Racecar

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jonathan Cressell; Isac Törnberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With autonomous vehicles being a hot topic for research it has also become an interest in theworld of motor sport. To be able to run a vehicle autonomously it needs to know what the currentpose of the vehicle is and what the environment looks like. LÄS MER

 5. 5. Application of the open sourcecode Nemoh for modelling ofadded mass and damping in shipmotion simulations

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Emil Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Two different numerical tools were considered, the first one is a seakeeping method developed by KTH Ship Dynamics Research Program. It utilizes strip theory and Lewis forms and is further addressed as SMS. LÄS MER