Sökning: "RAP"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet RAP.

 1. 1. Rulla Garn1 : En kvalitativ studie om upplevd yttrandefrihet, självcensur och moralpanik inom svensk rapmusik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Sonny Jansson; [2019]
  Nyckelord :Yttrandefrihet; självcensur; moralpanik; rap; Mr Cool; mainstreamkultur;

  Sammanfattning : den här uppsatsen undersöker jag hur svenska rapmusiker ser på sina möjligheter att uttrycka sig fritt efter uppståndelsen kring den så kallade Mr-Cool affären. Resultatet bygger på intervjuer med sex svenska rappare och tyder på att dessa inte låtit sig påverkas i någon större utsträckning, men studien visar samtidigt på att svenska rappare har en stark artistisk integritet och ett motstånd mot mainstreamkulturen i samhället. LÄS MER

 2. 2. Landscape and within-field factors affecting the damages of the brassica pod midge (Dasineura brassicae) in Swedish winter oilseed rape cultivation

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Axel Rösvik; [2019]
  Nyckelord :landscape ecology; Dasineura brassicae; Ceutorhynchus obstrictus; Brassica napus; winter oilseed rap;

  Sammanfattning : The brassica pod midge (Dasineura brassicae) has been a serious upcoming problem in Swedish oilseed cultivation during recent years. This small dipteran utilized pods damaged by its facilitator, the cabbage seed weevil (Ceutorynchus obstrictus), to be able to oviposit. The larvae of D. LÄS MER

 3. 3. Hålrumsvariationer vid asfalttillverkning : En fallstudie vid Skanska enligt DMAIC avseende förbättringsmöjligheter vid kalltillsatt asfaltåtervinning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Paulina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Asphalt concrete; Void volume; DMAIC; RAP; Split plot; Asfalt; Hålrum; DMAIC; Återvinning; RAP; Split-plot;

  Sammanfattning : Att optimera hålrumshalten i färdig beläggning är essentiellt bland annat för att en vägkonstruktion inte ska få sprickor, spårbildning eller andra deformationer vid temperaturväxlingar  (Monismith, 1992). Eftersom både återvunnen och jungfrulig asfaltmassa består av stenmaterial, bitumen och tillsatsmedel är återvunnen asfalt värd den jungfruliga massans vikt ton för ton vid utbyte i ett arbetsrecept (Brock & Richmonds, 2007). LÄS MER

 4. 4. Musik som protest : En fallstudie av musikgruppen LöstFolk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Marco Shamerany; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Uppsala music group LöstFolk has in various ways distinguished itself and become identified with protest music in Sweden. Their approach goes beyond simply singing and presenting texts that express their dissatisfaction with contemporary injustices and their message is strengthened by their use of visual and new media technologies. LÄS MER

 5. 5. Zur medialen Inszenierungvon Türkendeutsch : Eine Gegenüberstellung des Gebrauchs von Ethnolekt in Rapmusik und Comedy-Shows

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Petra Knuters; [2018]
  Nyckelord :Türkendeutsch; Deutsch-Türkische Rapper; Hip-Hop-Texte; Satiretexte; Medial-Sekundärer Ethnolekt;

  Sammanfattning : In diesem Aufsatz werden die Stilisierungen  des Türkendeutsch aus zwei Perspektiven untersucht. Es wird der Frage nachgegangen, wie Türkendeutsch als Ethnolekt von den Medien inszeniert wird und wie sich die Sprecher des Türkendeutsch selbst in den Medien darstellen. LÄS MER