Sökning: "RAP"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet RAP.

 1. 1. Actuator Saturation Analysis of a Fly-By-Wire Control System for a Delta-Canard Aircraft

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Erik Ljudén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Actuator saturation is a well studied subject regarding control theory. However, little research exist regarding aircraft behavior during actuator saturation. This paper aims to identify flight mechanical parameters that can be useful when analyzing actuator saturation. The studied aircraft is an unstable delta-canard aircraft. LÄS MER

 2. 2. “Livet vi lever är jettat, därför många vill testa. Jalla, kom testa, ra-ta-ta-ta från en Tesla” : En tematisk och språklig innehållsanalys om gangsterrapens normalisering och uppmuntran av kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Nathalie Lundqvist; Olivia Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Gangsta rap; song lyrics; criminality; power; hegemony; objectification of women; Gangsterrap; låttexter; kriminalitet; makt; hegemoni; objektifiering av kvinnor;

  Sammanfattning : The gangsta rap has topped the Swedish music charts in recent years and the controversial message of the music genre has led people in the community to question what the gangsta rap message convey. The purpose of the study is to investigate how a normalization and encouragement of crime are characterized in the contemporary song texts, and how men and women are portrayed in connection with the power aspects of society. LÄS MER

 3. 3. Ramverket Scrum vid mjukvaruutveckling i praktiken : En jämförelse av Scrum i praktik och teori

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Peshang Suleiman; [2020]
  Nyckelord :Mjukvaruutveckling; agil arbetsmetod; Scrum; Scrum i praktiken.;

  Sammanfattning : Det finns många olika teorier om hur man skall bedriva framgångsrik mjukvaruut- veckling. Metoderna har gått alltifrån mer sekventiella metoder till mer agila arbets- metoder. Misslyckanden inom projekt och brister i programvarorna var anledningen till att den agila arbetsmetoden definierades. LÄS MER

 4. 4. “Yo soy la que más lo excita” : Un estudio de género en canciones de rap venezolano para una propuesta didáctica de Español como lengua extranjera.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Klara Lund Gränesjö; [2020]
  Nyckelord :Español como lengua extranjera; Venezuela; hip hop en español; canciones; género; identidad; desigualdad; cultura machista.;

  Sammanfattning : Este es un estudio que tiene como primer objetivo destacar el papel y la vulnerabilidad de las mujeres en Venezuela a través del análisis de tres canciones de la artista de hip hop Mestiza. Seguidamente, valorar  la posibilidad de su aplicación didáctica en la enseñanza del español como lengua extranjera, previamente trabajados los textos teniendo en cuenta la edad y el nivel de los alumnos. LÄS MER

 5. 5. The Aspects of “Be” in selected rap and Hip Hop lyrics: A marker of cultural identity?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Beatriz Helgotsson; [2019-12-16]
  Nyckelord :engelska; African American Vernacular English; grammar; Hip Hop Nation Language; cultural identity; sociolinguistics;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the use of the African American English (AAVE) verb be in lyrics written and performed by four African American rappers, Kendrick Lamar, J. Cole, Gucci Mane and Future. This paper also demonstrates how the verb be in AAVE is used by these rappers to construct cultural identity. LÄS MER