Sökning: "RASMUS ERIKSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden RASMUS ERIKSSON.

 1. 1. Lease or Lend? : An analysis of how operating leases effect cost of debt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tim Thran; Rasmus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :IFRS 16; Operating lease; Financial lease; Debt; Capital structure;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the change in disclosure of operating leases due to the mandated IFRS 16 standard will influence entities cost of debt. Therefore, this paper investigate whether an increase in operating leases has an equal effect on the cost of debt as a corresponding increase in debt. LÄS MER

 2. 2. Patienter med kronisk njursvikt och deras upplevelser av att leva med hemodialys : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ingela Rensbo; Rasmus Salin; [2019]
  Nyckelord :Living with; Chronic kidney disease; Hemodialysis; Experiences.; Att leva med; Kronisk njursvikt; Hemodialys; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Njurarnas huvudfunktioner har en vital roll och är en förutsättning till att upprätthålla kroppens balans. Kronisk njursvikt orsakar en kraftig reducering av funktionerna och i värsta fall kan njurarna helt sluta att fungera. Tillståndet leder till döden om inte dialysbehandling eller njurtransplantation genomförs. LÄS MER

 3. 3. Analys och utvärdering av LED-belysning i Stockholms tunnelbana

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Christopher Alfrijat; Rasmus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :LED luminaire; light; subway; electromagnetic compatibility; LED-armatur; ljuskälla; tunnelbana; elektromagnetisk kompatibilitet;

  Sammanfattning : Trafikförvaltningen, som ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholm, har startat ett projekt för att byta ut befintliga armaturer i Stockholms tunnelbana mot LED-armaturer. Denna rapport utför förarbetet inför en kommande upphandling. LÄS MER

 4. 4. Kan höra men inte göra : en kvalitativ studie med grundad teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Rasmus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :musikpedagogik; musikalitet; amusi; musikdidaktik;

  Sammanfattning : Vad är musikalitet, musikalisk kunskap och musikaliska färdigheter? I denna studie har jag undersökt musiklärares åsikter på detta område. Har varje elev möjlighet att vara eller bli musikaliska och förvärva dessa färdigheter för att uppnå de lägsta godkända betygen? Amusi är en neurologisk funktionshämning som berör den perceptiva oförmågan att höra och förstå tonhöjd och rytm. LÄS MER

 5. 5. Discars flygegenskaper : Baserat på aerodynamiska mätningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Rasmus Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Discgolf; aerodynamics; flight ratings; Discgolf; aerodynamik; flygegenskaper;

  Sammanfattning : Detta projekt undersöker möjligheterna att bedöma   discar avsedda för discgolf efter en skala grundad i vetenskapliga tester.   Tester görs i vindtunneln hos Sportstech Research Centre vid   Mittuniversitetet i Östersund i samarbete med Kastaplast AB. LÄS MER