Sökning: "RCT"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade ordet RCT.

 1. 1. Bör kolhydratintag begränsas vid polycystiskt ovariesyndrom? Effekten av en kalorirestriktiv lågkolhydratskost på vikt, midjeomfång och testosteron hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom och övervikt.- En systematisk översikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Arnborger; Amanda Järnvall; [2024-02-20]
  Nyckelord :PCOS; Lågkolhydratkost; RCT; Low carbohydrate diet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här översiktsartikeln är att studera litteraturen som finns kring effekten av en energirestriktiv lågkolhydratkost på vikt, midjeomfång och testosteronnivåer hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och övervikt jämfört med en energirestriktiv kontrollkost. Metod: Studier inkluderade i denna översikt skulle undersökte kvinnor mellan 16-45 år diagnostiserade med PCOS enligt Rotterdam-kriterierna. LÄS MER

 2. 2. Kan saffran förbättra HbA1c eller fasteglukos? En systematisk översikt bland vuxna diagnostiserade med Diabetes Mellitus typ 2.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Forsell; Rebecca Magnusson; [2024-02-09]
  Nyckelord :Saffron; Crocus sativus; Diabetes Mellitus type 2; HbA1c; fasting blood glucose; Saffran; Crocus sativus; Diabetes Mellitus typ 2; fasteglukos;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna översiktsartikel är att undersöka det vetenskapliga underlaget kring om ett intag av saffran kan förbättra HbA1c eller fasteglukos hos vuxna personer ≥ 18 år diagnostiserade med Diabetes Mellitus typ 2, jämfört med placebo. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Scopus. LÄS MER

 3. 3. Bör gravida och ammande ta jodtillskott? En systematisk översikt om jodtillskotts påverkan på barns kognitiva utveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linn Abrahamsson; Hanna Andersson; [2024-02-09]
  Nyckelord :Iodine supplementation; pregnancy; breastfeeding; cognitive development; Jodtillskott; gravida; ammande; kognitiv utveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska översikt är att undersöka evidensen för om jodtillskott under graviditet eller amning, hos personer utan allvarlig jodbrist, påverkar barnets kognitiva utveckling. Metod: Litteratursökningen utfördes i databaserna Scopus och PubMed den 21 mars 2023. Sökorden delades in i fyra block utifrån valt PICO. LÄS MER

 4. 4. Effekt av blåbär på blodlipider En systematisk litteraturöversikt om effekt av blåbärsintag på blodlipider.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Vendela Welander; Viktoria Morell; [2024-02-09]
  Nyckelord :Lipids; LDL; HDL; total cholesterol; triglycerides; blueberries; anthocyanins; Lipider; totalkolesterol; triglycerider; blåbär; antocyanin;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att sammanställa det aktuella forskningsunderlaget för att undersöka om intag av blåbär förändrar lipidnivåer hos män och kvinnor ≥18 år jämfört med att inte inta blåbär. Metod: I denna systematiska översiktsartikel har en litteratursökning genomförts. LÄS MER

 5. 5. Är medelhavskost den gyllene medelvägen för personer med prediabetes och diabetes typ 2? En systematisk översikt om effekten av medelhavskost på HbA1c jämfört med annan kost

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofia Branzell; Caroline Kynell Jansson; [2024-02-09]
  Nyckelord :Prediabetes; diabetes typ 2; HbA1c; medelhavskost; IFG; IGT; Prediabetic state; diabetes type 2; mediterranean diet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska översikt var att undersöka effekten av medelhavskost på HbA1c jämfört med annan kost hos vuxna ≥ 18 år med prediabetes och diabetes typ 2. Metod: Litteratursökningen genomfördes den 29 mars 2023 i databaserna Scopus och Pubmed. LÄS MER