Sökning: "RE"

Visar resultat 1 - 5 av 3874 uppsatser innehållade ordet RE.

 1. 1. Centre-peripheral regional development and human capital distribution: peripheral experience within functional region of Stockholm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Johan Ovsiannikov; [2021]
  Nyckelord :centre-periphery; regional development; knowledge economy; spatial sorting human capital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studying knowledge-intense regional development from the perspective of classified periphery fills an identified gap in analysis and practice. It illustrates challenges, possibilities, and nuances current trajectory of centre-peripheral development. LÄS MER

 2. 2. ”Jag är fullständigt fri från alkoholismen och drogernas kedjor. Jesus har botat mig.” : En religionspsykologisk analys av religiös omvändelse som copingstrategi mot substansberoende.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionsbeteendevetenskap

  Författare :Andreas Stenberg; [2021]
  Nyckelord :coping; signifikans; substansberoende; religiös omvändelse;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to explore how religious conversion can constitute coping strategies when counteracting substance dependence by examining Sebastian Staksets autobiography. Previous research show that there is a lack of empirical studies about substance abuse in relation to religiosity. LÄS MER

 3. 3. To Require or not to Require: A Case Study on the Benefits and Drawbacks of Requirements Engineering Practices in Startups

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Olivier Manzi; Salvatore Spanu Zucca; [2020-12-03]
  Nyckelord :Startup; Requirement Engineering; RE; Sweden; UK; Software Engineering; Practices;

  Sammanfattning : Software startups operatein conditions of uncertainty to develop software intensive products/services. While few startups succeed, the majority fail andpoor requirements engineering practices play a significant role in5 the failure of startups. LÄS MER

 4. 4. Könsroller i läroboksdialoger: en granskning av tre populära läroböcker i engelska för årskurs 8 ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rebecca Vikingsson; Somayeh Kazemi; [2020-09-15]
  Nyckelord :performativitetsteori; läroböcker i engelska; jämställdhet; kön genus; läroboksdialoger; kritisk diskursanalys; läromedelsgranskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om jämställdhetsfrågan i läroböcker i engelska. Med Judith Butlers performativitetsteori som utgångspunkt har vi granskat dialoger i tre populära läroböcker i engelska för årskurs 8 som används i svenska skolor: What’s Up?, Awesome och Wings. LÄS MER

 5. 5. Internetbaserad rehabilitering för hörapparatanvändare vid Hörselverksamheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Katja Anióse; Johanna Skans; [2020-09-04]
  Nyckelord :Intervention; Aural Rehabilitation; Counseling; Communication;

  Sammanfattning : Background: Many hearing aid users, despite frequent use of their hearing aids, may still ex-perience communications problems. Remaining communications problems can lead to negative effects on the hearing aid user´s social interaction and quality of life, indicating that there is need for additional interventions. LÄS MER