Sökning: "REKO-rings"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet REKO-rings.

 1. 1. Opportunities for Short Food Supply Chains : attractive communication strategies within a Swedish REKO-ring

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Filippa Isaksson; Marie Leijon Cedermark; [2020]
  Nyckelord :communication; direct marketing; network; REKO-rings; short food supply chain; social media; the 4C marketing model;

  Sammanfattning : The interest in locally produced food has increased in Sweden, this has led to several initiatives where consumers can buy products directly from producers. One example of an initiative is REKO-rings, which is an initiative based on contact via the internet, where consumers can shop directly from producers without intermediaries. LÄS MER

 2. 2. Relationsmat, det nya gamla sättet att handla mat : direkta försäljningskanaler för relationsmat samt om REKO-ring relationsmatkonsumenter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sandra Lindell; [2020]
  Nyckelord :närproducerat; konsumentbeteende; livsmedelskedjan; ekologiskt; andelsjordbruk; gårdsbutiker; bondens marknad; försäljningskanaler; livsmedelskonsument; relationsmarknadsföring; local produce; consumer behaviour; food supply chain; organic; consumer supported agriculture; farm shops; farmer’s market; sales channels; food consumer; relationship marketing;

  Sammanfattning : Matskandaler och onödiga tillsatser i maten har påverkat livsmedelskonsumenters förtroende för livsmedelsindustrin samtidigt som en ökad klimatmedvetenhet och kunskap om hur dagens matproduktion påfrestar klimatet har fått konsumenter att ifrågasätta livsmedelskedjan och hur och var maten produceras. Intresset för att handla mer närproducerad mat ökar och det nya begreppet relationsmat som främst anammats av olika REKO-ringar i Sverige är på uppgång och har uppmärksammats av konsumentgrupper som vill gynna den lokala ekonomin, handla ekologiskt, minska matmil och veta mer om ursprunget till sin mat. LÄS MER

 3. 3. Andelsjordbruk jämfört med Community supported agriculture, CSA i Europa och USA

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rosmarie Sundström; [2019]
  Nyckelord :andelsjordbruk; community supported agriculture; CSA; definition; resursmobilisering; modell; grupp; möjlighetsstruktur; rekryteringsnätverk;

  Sammanfattning : I Sverige har det på senare år startats allt fler andelsjordbruk som är en del av den internationella rörelsen för Community supported agriculture, CSA. Samtidigt har intresset för att köpa mat direkt från bonden ökat, mycket på grund av alla nya REKO-ringar runt om i landet. LÄS MER

 4. 4. New ways to distribute food : REKO-rings in Sweden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Louise Daving Götberg; [2018]
  Nyckelord :local food system; short food supply chain; REKO-rings; local food;

  Sammanfattning : Alternative food systems have grown increasingly for the last 20 years and are seen as a reaction to the distant relationship between consumers and the origin of food. The discussion about shorter food systems and short food supply chains (SFSCs) raises the question about finding alternative ways to organize around food systems. LÄS MER