Sökning: "REST-api"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet REST-api.

 1. 1. Arkitektur för ett headless CMS

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Kate Tran; [2021]
  Nyckelord :Headless CMS; REST API; ASP.NET Core; C#; .NET; WordPress;

  Sammanfattning : Den här rapporten handlar om att ta fram en arkitektur för en publiceringskedja som använder sig av ett headless CMS. Arkitekturen ska bygga på moderna teknologier och metoder som uppfyller de krav som startups ställer idag på sina webbapplikationer: den ska vara snabb, skalbar och säker. LÄS MER

 2. 2. REST API vs GraphQL : A literature and experimental study

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Tobias Andersson; Håkan Reinholdsson; [2021]
  Nyckelord :Rest API; GraphQL; Caching; API;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to compare the two architectural techniques REST and GraphQL. This thesis will compare the two techniques and what defines them. A literature study and experimental study are carried out by the researchers. LÄS MER

 3. 3. Interactive Visualization of Air Traffic in OpenSpace

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Adrian Andersson; Joel Paulsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis report presents a master’s thesis project in Media Technology by two students from Linköping University, Sweden. The project was implemented in collaboration with the Visualization Center C and Linköping University during the spring of 2021 resulting in the creation and development of two spatiotemporal visualizations featuring air traffic data in the OPENSPACE software. LÄS MER

 4. 4. Responstid hos ett REST api skrivet i Python eller PHP : En jämförelse av responstid på ett REST api med flygdata av PHP och Python

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Ternevid; [2021]
  Nyckelord :REST api; PHP; Python; responstid; Flask; Django;

  Sammanfattning : REST står för “Representational State Transfer” och är en arkitekturstil som har blivit ett populärt val för implementation av serviceorienterade arkitekturer (Haupt, Leymann & Vukojevic-Haupt, 2018). REST är en koordinerad uppsättning av arkitektoniska restriktioner som syftar på att minimera latens och nätverkskommunikation, samtidigt som oberoendet och skalbarheten av komponentimplementering maximeras (Fielding & Taylor, 2002). LÄS MER

 5. 5. Optimizing the usability of REST API reference documentation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Axel Holmqvist; David Jungermann; [2021]
  Nyckelord :REST API; reference documentation; usability; user centered design; user experience; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With an increasingly growing demand for accessible data, the amount of REST API:s worldwide is growing. All REST API:s come with some form of reference documentation, which is crucial for the comprehension and usage of the API. LÄS MER