Sökning: "RF"

Visar resultat 1 - 5 av 488 uppsatser innehållade ordet RF.

 1. 1. Är sportsändningar - jämställda eller representativa? - En kvantitativ innehållsanalys av hur mycket tid manliga och kvinnliga idrottare får i sportsändningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Samarth Katiyar; Simon Larsson; [2020-02-13]
  Nyckelord :kön; idrott; SVT; TV4; jämställdhet; manlig dominans; fotboll; ishockey; skidor; gender; sports; SVT; TV4; gender equality; male-dominated; football; ice hockey; skiing;

  Sammanfattning : In the past, the reported research indicates that the reporting in the television medium, in the fields of sports, historically, has been dominated heavily by men, both as athletes and as journalists. In this way, television is creating a male norm and, therefore, it is important to measure the amount of time men and women receive in Swedish television (SVT) and TV4 sports news. LÄS MER

 2. 2. Energiförbrukning vid dataöverföring med LoRa : Datastorleken och överföringsfrekvensens ömsesidiga inverkan på energiförbrukningen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Albin Fareby; Kajsa Olofsson; [2020]
  Nyckelord :LPWAN; LoRa; LoRaWAN; NUCLEO-L037RZ; Energy consumption; μCurrent Gold; LPWAN; LoRa; LoRaWAN; NUCLEO-L037RZ; Energiförbrukning; μCurrent Gold;

  Sammanfattning : Det här projektet syftar till att undersöka den energiförbrukning som krävs för att driva en krets som använder LoRa till trådlös kommunikation. Energiåtgången beräknas med hänsyn till de oberoende variablerna datamängd vid överföring samt antalet överföringar per dygn. LÄS MER

 3. 3. Cu2O/TiO2 Nanorod Heterojunctions: Synthesis, Characterization and Applications as Solar Cells on the Nanoscale

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Edward Dellamary; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Novel solar cells are being synthesized from sustainable, non-toxic, and economic materials. All metal oxide semiconductors are one such class of these materials. LÄS MER

 4. 4. Kostnadsfördelningen i förvaltningsmål – En studie av den undantagslösa kvittningsprincipens förenlighet med rätten till en rättvis rättegång

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Seidal; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I förvaltningsmål fördelas rättegångskostnaderna enligt kvittningsprincipen oavsett utgång. Det betyder att den enskilde parten och den allmänna motparten alltid står för sina egna kostnader. Den här uppsatsen problematiserar kvittningsprincipen, och belyser frågan utifrån rätten till en rättvis rättegång. LÄS MER

 5. 5. Assessing the accuracy for area-based tree species classification using Sentinel-1 C-band SAR data

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Alberto Udali; [2019]
  Nyckelord :Sentinel-1; tree species; random forest; linear discrimi-nant analysis; classification;

  Sammanfattning : Forest type (FTY) and tree species classification (SPP) over the Remn-ingstorp test site were performed using ground-based field observations and remote sensing data sources. The field inventory for the forest estate and for the surrounding natural reserve of Eahagen was carried out in 2016. LÄS MER