Sökning: "RIS 3"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden RIS 3.

 1. 1. Supporting regional innovation through Clusters - A multiple-case study of five clusters in Innovation Leading + European Regions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Prodromos Iatridis; [2019-07-09]
  Nyckelord :Business clusters; Regional innovation performance; Innovation leading regions in Europe; Contribution of clusters; Cluster activities; Introducing innovation; Facilitate SMEs collaborations; Promote sales of new to market or new to firm innovations;

  Sammanfattning : Nowadays, emerging megatrends foster a fierce competition around the world. Authors are constantly studying the impacts of clustering on regional innovation and in turn economic growth and competitiveness of regions. LÄS MER

 2. 2. ”GETTING BETTER ALL THE TIME?” A study of cluster professionals’ views on the cluster policies’ support to the EU’s concept of “Innovation Union”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ulrike Firniss; [2018-11-01]
  Nyckelord :Regional Policy; Cluster Policy; Innovation Policy; EU Innovation Goal; Smart Specialisation Strategies; RIS 3; Interreg; EU Urban Agenda; Regional Policy; Cluster Policy; Innovation Policy; EU Innovation Goal; Smart Specialisation Strategies; RIS 3; Interreg; EU Urban Agenda;

  Sammanfattning : This research inquires how EU’s Cluster Policies support the EU’s concept of an ‘Innovation Union’ by asking cluster professionals. The EU needs innovation to maintain today’s level of welfare. LÄS MER

 3. 3. Kostråd från sjuksköterska till patient : En kvantitativ studie om sjuksköterskors kännedom om och förmedling av Livsmedelsverkets kostråd till patienter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Sophia Lindqvist; Signe Svanfeldt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns idag vetenskapligt bevisade samband mellan en rad sjukdomar och ohälsosamma levnadsvanor. Svenskarnas relativt stora förtroende för sjukvården gör den till en betydelsefull plattform för sjukdomsförebyggande arbete. Samtidigt vittnar sjukvårdspersonal om hur området för kost är ett där kompetens saknas. LÄS MER

 4. 4. Thrombectomy in acute ischemic stroke 2015 in Lund: a retrospective comparison of outcomes and assessment of times

  Master-uppsats, Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Författare :Gabriel Grubb; [2017]
  Nyckelord :Stroke; Thrombectomy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background and purpose: Stroke is one of the world’s most common diseases and the second leading cause of death worldwide. From 1996 to 2006 the treatment of acute ischemic stroke (AIS) was limited to intravenous fibrinolytic therapy; a treatment often associated with risk and insufficiency. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av förebyggande underhållsplan : På tomgodsförsörjningen av rullpallar på Arla Foods Jönköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Minh Thu Dinh; Hassan Makaraan; [2016]
  Nyckelord :Underhåll; Förebyggande underhåll; TPM; TPU; Total produktiv underhåll; PDCA;

  Sammanfattning : Strävan om en större konkurrenskraft har medfört förändringar inom modern produktion där det sker en övergång från arbetskraftsberoende produktion till en ökad automatisering av produktionsanläggningar. En ökning av automatiseringar i samband med teknikutveckling har medfört att produktionsutrustningar har blivit mer avancerade och komplicerade att underhålla. LÄS MER