Sökning: "RK-modellen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet RK-modellen.

 1. 1. Finansiell analys, Demografins påverkan på den kommunala sektorns ekonomi - Om God ekonomisk hushållning, finansiella mål & finansiellt utfall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Konrad Fredh; Markus Johanen; [2016-06-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det gar inte att bortse från det faktum att demografiska förflyttningar runt om i Sverige kraftigt förandrar den kommunala strukturen. Landsbygden tunnas ut och storstäderna växer. En kommunsektor som tillhandhåller en stor del av välfärdsdstjänsterna i dagens samhälle ställer dess ekonomiska ställning i relevant fokus. LÄS MER

 2. 2. En studie om den kommunala resultatutjämningsreserven

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Rydquist; Stina Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Kommunalekonomi; resultatutjämningsreserv; balanskrav; god ekonomisk hushållning samt finansiella mål; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: En studie om den kommunala resultatutjämningsreserven Seminariedatum: 2014-05-23 Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 högskolepoäng Författare: Stina Pettersson och Cecilia Rydquist Handledare: Hans Knutsson Fem nyckelord: Kommunalekonomi, resultatutjämningsreserv, balanskrav, god ekonomisk hushållning samt finansiella mål Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur kommuner förhåller sig till den nya lagstiftningen gällande resultatutjämningsreserver. Metod: I vår studie har vi använt oss av en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Främmande fåglar i förvaltningsfaunan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Christoffer Jansson; Max Törnqvist; [2013-09-13]
  Nyckelord :Välfärdsbolag; RK-modellen; Förvaltnings - ekonomisk bedömning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER