Sökning: "RME"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet RME.

 1. 1. Maximal CO2-reduktion per investerad krona för personbilar: En bred systemanalys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Johan Kollberg; [2019]
  Nyckelord :biodrivmedel; elbil; koldioxid; CO2; växthusgas; livscykelanalys; batteri; bränsleförbrukning; kostnad; produktion; bio fuels; electric vehicles; carbon dioxide; greenhouse gas; life cycle analysis; battery; fuel efficiency; cost; production; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study examines the cost efficiency of reducing carbon emissions for personal vehicles by changing from petrol to either bio fuels or electric operation. Based on own simulations of fuel consumption, life cycle-emissions and -production costs are derived based on existing knowledge through previous studies. LÄS MER

 2. 2. Fossilfri Fjärrvärme : Möjligheter till konvertering av fossila spetslastpannor hos Falu Energi och Vatten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Erik Lorenz; Frida Dahlin; [2018]
  Nyckelord :Fossilfri fjärrvärme; konvertering; spetslastproduktion; bioolja; MFA; RME; HVO.;

  Sammanfattning : After the Paris climate agreement, the requirements were raised on the district heating sector in Sweden to eliminate the fossil fuels from the production. This concerns mainly the peak load production during cold season when the fossil boilers are needed the most. LÄS MER

 3. 3. Raw Material Consumption - Ett mått på Sveriges materialanvändning i ett mer resurseffektivt samhälle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Axel André; [2018]
  Nyckelord :circular economy; DMC; indicators; input-output analysis; material flows; raw materials equivalents; resource efficiency; RMC; cirkulär ekonomi; DMC; indikatorer; input-output analys; materialflöden; resurseffektivitet; RMC; råmaterialekvivalenter;

  Sammanfattning : Att kunna mäta vår materialanvändning är centralt i omställningen till ett resurseffektivare samhälle och en cirkulär ekonomi. Inom EU används Domestic Material Consumption (DMC) som indikator för materialanvändning. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för ökad biodrivmedelsproduktion i östra Mellansverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Anna Lundgren; [2018]
  Nyckelord :regional tillväxt; samhällsekonomiska effekter; bruttoregionalprodukt; synergi; vätgas; biomassapotential;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis was to investigate the conditions for an increased production of rape methyl ester (RME), ethanol and biogas in co-production with the industry with the aim of increasing the regional growth in the county of Uppsala, Södermanland and Västmanland. 900 000 inhabitants live in these counties. LÄS MER

 5. 5. Aluminium alloys ability to catalyse the oxidation of biodiesel : Development of a procedure to test alloys

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Ivan Khudur; [2017]
  Nyckelord :Accelerated aging; aluminium; aluminium alloys; biodiesel; copper; oxidation stability; RME; test method;

  Sammanfattning : Biodiesel is a renewable and biodegradable fuel that has the possibility to replace conventional diesel fuel and reduce the environmental pollution. Despite its environmental benefits, it has been shown to cause damage to the vehicle engines, due to its oxidative properties. LÄS MER