Sökning: "ROAD ACCIDENTS"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden ROAD ACCIDENTS.

 1. 1. Visual Communication between Truck Drivers and the Surroundings : - A Master’s Thesis Project for Increasing Communication and Reducing Accidents between HGV and VRUs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Styf; [2018]
  Nyckelord :Truck driver; fellow road-users; other road-users; communication; visual communi- cation; vulnerable road-users; intentions; light matrix; front projection; turning projection;

  Sammanfattning : In recent years, accidents between trucks and other vehicles have decreased while accidents be-tween trucks and vulnerable road-users have increased. The reason for this is unknown, which is why this Master’s Thesis project was initiated. LÄS MER

 2. 2. Validation of micro-platelet LED for subcellular optogenetic activation in primary cell cultures

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Daniel Jaghobi Pourshalmani; [2018]
  Nyckelord :Optogenetics; epilepsy; microplatelet; LED; primary cell cultures; adhesion proteins; electrophysiology; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Epilepsy is to this day still a serious neurological diseases where treatments such as pharmaceutical agents and surgery can at most alleviate the symptoms, but not cure it. This disease is still not fully understood at a cellular and network-level, but the recent advancements in the field of optogenetics can serve as an alternative way of studying the brain and diseases such as epilepsy. LÄS MER

 3. 3. Vägskyddssystem i Sverige - En jämförande studie av dagens och framtidens system för vägskyddsanläggningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Tommy Hansson; [2018]
  Nyckelord :järnväg; plankorsning; vägskydd; vägskyddsanläggning; alex; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The railway makes an extensive barrier in the landscape. To lower the impact of this barrier, and to allow people to easily pass it, level crossings are implemented. A level crossing is an intersection in the same plane between railway and road. LÄS MER

 4. 4. I väntan på buss 811 : ett gestaltningsprogram för säkrare, tryggare och mer komfortabla busshållplatser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Lövgren; Emma Nilsson; [2018]
  Nyckelord :busshållplats; kollektivtrafik; landsbygdsutveckling; länsväg; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Genom ett gestaltningsprogram för hållplatser längs länsväg 288 i Uppland under-söker uppsatsen hur aspekter av säkerhet, trygghet och komfort bättre kan tillgodo-ses för bussresenärer på landsbygden. Uppsatsen utgår från ett socialt hållbarhetsfokus där framförallt tillgång till och fördelning av kollektivtrafiken lyfts fram. LÄS MER

 5. 5. Inventering och betesanalys av kronhjort (Cervus elaphus) i östra Revingehed

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Johan Severinson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The red deer (Cervus elaphus) is a highly adaptable animal that can live in a wide range of habitats while sustaining itself on many different types of food. However, management of red deer populations is at a cross-road, since large populations are desired from hunting and recreational perspectives, but too large populations can cause significant economic damage on production forests and farmed crops. LÄS MER