Sökning: "ROBERT ANDERSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden ROBERT ANDERSSON.

 1. 1. Den våldsutsatta kvinnans erfarenhet och upplevelse av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Estelle Renmarker; Robert Andersson; [2021]
  Nyckelord :Möte; Sjuksköterska-patientrelation; Upplevelse; Våld i hemmet; Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund   Våld i nära relationer; på engelska Intimate partner violence (IPV), är en av de vanligaste formerna av våld som drabbar kvinnor runt om i världen. Ett stort problem med våld i hemmet är att brottsoffret och gärningspersonen har en känslomässig relation till varandra. LÄS MER

 2. 2. Contextualizing Data in Marketing Practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jens Andersson; Robert Odéen; [2020-06-23]
  Nyckelord :Data-driven marketing; Digitalization; Analytics; Professional services;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Matkultur som verktyg för destinationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Robert Simonsson; Linus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Matkultur; gastronomi; destinationsutveckling; destination marketing organizations; strategi; samverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: En studie av matstaden Malmö - från post-kockumsk depression till hållbar foodie-destination - Matkultur som verktyg för destinationsutveckling Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65: Examensarbete för kandidatexamen Författare: Robert Simonsson och Linus Svensson Handledare: Malin Andersson Nyckelord: Matkultur, gastronomi, destinationsutveckling, destination marketing organizations (DMO:s), strategi, samverkan Syfte: Uppsatsen syftar till att öka förståelsen kring hur gastronomi och matkultur kan integreras i det praktiska arbetet med destinationsutveckling bland olika aktörer, såväl offentliga som privata, i en urban kontext. För att undersöka detta fördjupar vi oss i den lokala matkulturen och hur dess karaktärsdrag uttrycks genom olika aktörers aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Development and simulation of a safety bracket for a safety system

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Robin Andersson; Robert Timalm; [2020]
  Nyckelord :Product development process; FEM; FEA; Brainstorming; Pugh’s matrix; Functional analysis; Abaqus CAE; Solidworks; Strain; Stress; Simulation; kinetic energy;

  Sammanfattning : This thesis report aims to help the client developing their new product. The new product to be developed is a safety bracket for a safety system. The safety bracket connects different parts which create the safety system and it should be able to withstand impacts from moving objects. LÄS MER

 5. 5. Hot mot handläggare på Försäkringskassan : En kvalitativ studie om Försäkringskassan i Borås och Värnamo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Oscar Andersson; Caroline Kettunen; [2020]
  Nyckelord :försäkringskassan; myndighetsutövning; hot; offentlig förvaltning; byråkrati; offentliga tjänstemän; närbyråkrat; gräsrotsbyråkrat; socialt kapital;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förstå hur handläggarna på Försäkringskassan upplever sin arbetssituation. Undersöka varför hot riktade mot handläggarna på Försäkringskassan förekommer. Förstå vilka konsekvenser hot riktade mot handläggare på Försäkringskassan har på myndighetens verksamhet. LÄS MER