Sökning: "ROBINSON CRUSOE"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden ROBINSON CRUSOE.

 1. 1. Robinson Crusoe var också vilse : Barnlitteraturens utforskande av närmiljöer som reseberättelser

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :David Zander; [2020]
  Nyckelord :Reseberättelser; utforskande av närmiljöer; resor i barnlitteratur;

  Sammanfattning : Travel writing studies spans a vast section of literature from travel diaries to tales of explorations and fantastical adventure stories. One area that has been less examined by travel writing is children’s literature. LÄS MER

 2. 2. Hjärnan är för förnuftet vad hjärtat är för känslan : En redogörelse för hur begreppen förnuft och känsla har gestaltats i romanerna Robinson Crusoe samt Den unge Werthers lidanden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Rebecka Viktorin; [2019]
  Nyckelord :Upplysninge; romantiken; förromantiken; känsla; förnuft; strum; und; drang; werther; crusoe; robinson;

  Sammanfattning : En redogörelse för hur begreppen förnuft och känsla har gestaltats i romanerna Robinson Crusoe samt Den unge Werthers lidanden .... LÄS MER

 3. 3. Omgiven av en oändlig ocean : En intertextuell analys av Robinson Crusoe och Mr Foe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :intertextualitet; orientalism; Robinson Crusoe; Mr Foe; Nussbaum; robinsonader;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en intertextuell analys identifiera vilka kopplingar som finns mellan Robinson Crusoe och Mr Foe och hur man skulle kunna använda verken i en undervisningskontext utifrån Edward W. Saïds teori om orientalism och intertextuellt perspektiv. Analysen utgår från Edward W. LÄS MER

 4. 4. Omgiven av en oändlig ocean : En intertextuell analys av Robinson Crusoe och Mr Foe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :intertextualitet; orientalism; Robinson Crusoe; Mr Foe; Martha C. Nussbaum; robinsonader;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en intertextuell analys identifiera vilka kopplingar som finns mellan Robinson Crusoe och Mr Foe och hur man skulle kunna använda verken i en undervisningskontext utifrån Edward W. Saïds teori om orientalism och intertextuellt perspektiv. Analysen utgår från Edward W. LÄS MER

 5. 5. Från lång version till lättläst : – En komparativ textanalys av Maj Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe, samt en längre version av Robinson Crusoe.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Agnes Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Robinson Crusoe; lättläst; Maj Bylock;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ textanalys av Maj Bylocks lättlästa version av Daniel Defoes Robinson Crusoe (1995) och en längre version av Daniel Defoe, översatt av Britt Edlund (2010). Syftet med analysen är att i jämförelse med den längre versionen, undersöka hur kriterier för en lättläst bok kommer till uttryck i Bylocks lättlästa version. LÄS MER