Sökning: "ROT BIM"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ROT BIM.

 1. 1. Installationskrockar i ett ROT-Projekt

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Natnael Bashay; Roubin Nawfal; [2017]
  Nyckelord :clash; ROT; laser meter; 3D-laserscanner; BIM; krock; ROT; lasermätare; 3D-laserskanner; BIM; projektering;

  Sammanfattning : Att utföra installationer i ett ROT-projekt är mer komplicerat än vid nyproduktion. I ROT-projekt möter installatören gamla svårlästa handlingar som oftast inte stämmer med verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Är vi där än? - BIM inom produktion och försäljning : En fallstudie om hur BIM kan utveckla byggföretaget

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Christoffer Eriksson; Mikaela Hansson; [2013]
  Nyckelord :Revit; BIM; penthouse; case study; implement; Revit; BIM; råvind; fallstudie; implementera;

  Sammanfattning : Titania köpte hösten 2010 in programvaran Revit för att skapa möjligheten att kunna BIM-projektera sina ROT-projekt. En övergång från 2D-projektering har ännu inte skett då den allmänna synen inom företaget är att projekten innehåller för många komplexa delar i utförandet och därför bör lösas på plats. LÄS MER

 3. 3. BIM inom ROT-projekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Erik Dahl; [2012]
  Nyckelord :BIM; VB; VDC; ROT-projekt; Inmätning; Laserscanning BIM; VDC; Retrofit; Laser scanning;

  Sammanfattning : Användingen av virtuellt byggande och byggnadsinformationsmodeller inom byggbranschen ökar ständigt och är ett område som varit föremål för flera studier under de senaste åren. I flertalet av dessa har dock fokus legat på nyproduktion. LÄS MER