Sökning: "RPA försäkring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden RPA försäkring.

  1. 1. Surviving the Digital Transformation : The Case of an Incumbent Insurer

    Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Camilla Bratt Forss; Emma Jansson; [2020]
    Nyckelord :Dynamic Capabilities; Digital Transformation; Insurance; Incumbent Firms; Artificial Intelligence; Chatbot; RPA; Dynamiska Förmågor; Digital Transformation; Försäkring; Etablerade bolag; Artificiell Intelligens; Chatbot; RPA;

    Sammanfattning : The digital transformation, providing disruptive digital technologies, changed customer needs, and new digital entrants, is starting to affect the insurance industry. Although, the insurers are struggling to become digital and excel on technologies such as Artificial Intelligence. LÄS MER