Sökning: "RPA-implementation"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet RPA-implementation.

 1. 1. Utmaningar vid implementering av RoboticProcess Automation : En studie om vilka utmaningar som RPA-leverantörerkan ställas inför vid implementering av RPA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Erik Blomberg; Pontus Andersson; [2021]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; RPA implementation; RPA supplier; challenges; Robotic Process Automation; RPA; RPA-implementation; RPA-leverantör; utmaningar;

  Sammanfattning : Organisationer blir allt mer beroende av digitala lösningar i den dagliga verksamheten för att upprätthålla konkurrensen gentemot andra företag. Under en längre tid har organisationer implementerat Enterprise Resource Planning (ERP) system för att effektivisera verksamheterna och öka konkurrensfördelarna. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar vid RPA-införanden : En studie om automatisering av administrativaarbetsuppgifter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Ahmad Ezmorrod; Niklas Tilldal; [2020]
  Nyckelord :RPA challenges; digital transformation; Business Process Management BPM ; Robotic Process Automation RPA ; change management; RPA implementation.; RPA-utmaningar; Digital transformation; Business Process Management BPM ; Robotic Process Automation RPA ; Förändringsledning; RPA-implementation;

  Sammanfattning : Det är allt vanligare att organisationer och dess processer genomgår en digital transformation föratt uppnå konkurrensfördelar. Organisationer letar ofta efter effektivare sätt att utföra processer.För att effektivisera processer kan digitala verktyg som Robotic Process Automation (RPA)användas. LÄS MER

 3. 3. How Organizational Structures Affect the Implementation of Robotic Process Automation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Joakim Härd; C. Max A. Svensson; [2020]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; Organizational structures; Process automation; Business processes; Project efficiency; Lead time; Case study; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problem description: The case company, a packaging company in Lund, Sweden, operates in an industry where high productivity is becoming increasingly crucial to remain the industry leader. One of the most rapidly growing automating technologies today is RPA. The case company has adopted this technology. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar med RPA-implementation i offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Elsa Bojrup; Linn Moestam; [2020]
  Nyckelord :Automatisering; RPA; Offentliga verksamheter; Automatiserat beslutsfattande;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar identifiera utmaningar och aspekter som en offentlig verksamhet behöverta hänsyn till vid en RPA-implementation. Studien har utförts i en offentlig verksamhet som äri behov av att automatisera genom att implementera RPA. LÄS MER

 5. 5. Implementation av Robotic Process Automation : En studie av vad som karaktäriserar aktiviteter vid implementation av Robotic Process Automation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Julia Rydbeck; Elin Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Activities; Automation; Robotic Process Automation; RPA Implementation; Implementation; Systems; Aktiviteter; Automatisering; Robotic Process Automation; RPA-implementation; Implementation; System;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen som pågår i samhället har resulterat i nya arbetssätt för att effektivisera och förbättra organisationers processer. Tidigare har organisationer implementerat systemlösningar för att effektivisera sina verksamheter men i takt med den digitala utvecklingen har fenomenet Robotic Process Automation (RPA) utvecklats. LÄS MER