Sökning: "RPA"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet RPA.

 1. 1. IT-styrning och Robotic Process Automation : En studie om IT-styrning och Robotic Process Automation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :John Gustafsson; Filip Lundcrantz; [2020]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; IT-styrning; Implementering; Robotics;

  Sammanfattning : Automatisering har varit en essentiell del av processhantering och de senaste åren har Robotic Process Automation (RPA) har blivit en allt vanligare teknik för att automatisera regelbaserade och repetitiva processer i organisationer. Trenden förväntas fortsätta då många organisationer ser tekniken som ett sätt att sänka kostnader eller frigöra tid till mer värdeskapande aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Effekter av Robotic Process Automation : En fallstudie om RPA:s potential för offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Marcus Svensson; Charlie Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; automation; effects; public sector;

  Sammanfattning : Organisations in the public sector are facing tough challenges and need to review alternative ways of working. Robotic process automation (RPA) is a technology that is becoming a more common way to automate processes in order to become more efficient as an organization. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar vid RPA-införanden : En studie om automatisering av administrativaarbetsuppgifter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Ahmad Ezmorrod; Niklas Tilldal; [2020]
  Nyckelord :RPA challenges; digital transformation; Business Process Management BPM ; Robotic Process Automation RPA ; change management; RPA implementation.; RPA-utmaningar; Digital transformation; Business Process Management BPM ; Robotic Process Automation RPA ; Förändringsledning; RPA-implementation;

  Sammanfattning : Det är allt vanligare att organisationer och dess processer genomgår en digital transformation föratt uppnå konkurrensfördelar. Organisationer letar ofta efter effektivare sätt att utföra processer.För att effektivisera processer kan digitala verktyg som Robotic Process Automation (RPA)användas. LÄS MER

 4. 4. Robotic Process Automation hos Sveriges kommuner : En kvalitativ fallstudie kring hur kommuner använder RPA

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Lisa Hedenqvist; Lara Talabani; [2020]
  Nyckelord :Digital development; Automation; RPA; Robotic Process Automation; TAM; Digital utveckling; Automatisering; RPA; Robotic Process Automation; Robotiserad processautomatisering; Automatiserat beslutsstöd; TAM;

  Sammanfattning : Robotic Process Automation(RPA) är en mjukvaruteknik som används för att automatisera monotona och repetitiva processer. Denna teknik används på många håll, både inom privat- och offentlig sektor, och inom många olika områden. LÄS MER

 5. 5. Robotics Process Automation inom ekonomifunktionen : En studie om hur RPA kan implementeras med hjälp av ett agilt arbetssätt.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Moa Lennartsson; Vendela Scholtz; [2020]
  Nyckelord :RPA Robotic Process Automation ; Agilt arbetssätt;

  Sammanfattning : Det faktum att RPA är ett så pass nytt fenomen, kan till viss del utmana implementeringsprocessen på grund av otillräcklig erfarenhet hos involverade medarbetare samt bristande utbud av allmän information om ämnet. För att hantera denna utmaning kan ett agilt arbetssätt underlätta processen. LÄS MER