Sökning: "RS-422"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet RS-422.

 1. 1. Pulsfördelningsnätverk i störande miljö

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Filip Söder; [2019]
  Nyckelord :PPS; undervattensfarkost; störningar; STP; UTP; RS-422; optoisolering;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts i samarbete med Saab Seaeye och rör deras undervattensfarkost Sabertooth. En lokal GPS (global positioning system) genererar en PPS-signal (pulse per second) som används till att synkronisera klockor runtom i farkosten. Om denna signal har för hög överlagrad störning så kommer inte enheter fungera önskvärt. LÄS MER

 2. 2. Realtidsstyrning av robotiserad kameraplattform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jonathan Axelsson; Carl Hultberg; [2018]
  Nyckelord :Robot; pan tilt; pan-tilt; kameraplattform; FMV; Vinten; RS-422; RUP; Realtidsstyrning; koordinattransformationer; seriell kommunikation; joystick; radar; UNIPOS; prediktor;

  Sammanfattning : Försvarets materielverk (FMV), som förser Svenska försvaret med materiel, har en del av sin organisation belägen i Karlsborg nämligen test och evaluering av markstridssystem. Fotogruppen på test och evaluering önskar realtidsstyra en robotiserad kameraplattform av märket Vinten med hjälp av diverse olika positionsgivande system i form av joystick, Doppler-positionsradar, deras självutvecklade system UNIPOS samt en predikterad bana för avlossade projektiler. LÄS MER

 3. 3. Resurseffektivt bussprotokoll över RS-485

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alexander Åhman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report describes the design and implementation of a multi-master, packet based protocol for small and tiny microcontrollers where resources are limited. The protocol was named "Tiny Controller Network" or TCN for short. LÄS MER

 4. 4. Spacecraft Interface Standards Analysis and Simple Breadboarding

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Birgitta Ljunggren; [2005]
  Nyckelord :Electronics; datacommunication; standard; interface; MIL-STD-1553; CAN; GPIB; FireWire; SpaceWire; USB; RS-422; WLAN; Bluetooth; ZigBee; 1-Wire; IEEE1451; Elektronik;

  Sammanfattning : This report is a result of a thesis work done for Linköping University at Contraves Space AG in Zürich, Switzerland. The aim was to perform an analysis of 12 interface standards and construct a simple breadboard, which should function as a testsystem for the data communication interface MIL-STD-1553. LÄS MER