Sökning: "RSA"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet RSA.

 1. 1. Pandemiberedskap ur ett RSA-perspektiv – Förändras fokus i länsstyrelsers RSA:er efter att en större händelse inträffat?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Johan Hogenfält Dahl; Gustaf Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :Risk- och sårbarhetsanalyser; RSA; pandemi; beredskap; jämförelser; scenarier; risk; covid-19; länsstyrelser.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In crisis management, risk and vulnerability analysis (RVA’s) should be used as a first step in a risk management chain that aims to reduce risks, reduce vulnerabilities in the society and to improve our ability to prevent, resist and manage crises and extraordinary events. Organisations obliged to conduct RVA´s have the freedom to adapt the work to their own needs. LÄS MER

 2. 2. Development of Generic Communication Middleware for Embedded Sensor Systems Transmitting Health Parameters

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Subaharan Kailayanathan; Saji Kamdod; [2020]
  Nyckelord :Health technology; e-Health; Embedded Sensor Systems; Middleware; IPSec; MQTT; Cyber Security; Bluetooth 5.0;

  Sammanfattning : Health technology or e-Health is one of the most rapidly growing areas in healthcare today and it has been an important requirement as a new concept of healthcare industry. Since global society has been changed to aging society and the healthcare cost has been increasing in the 21st century since 2007. LÄS MER

 3. 3. Integer factorization algorithms

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Joakim Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The mathematical area of integer factorization has gone a long way since the early days of Pierre de Fermat, and with simpler algorithms developed in the last century such as the Trial division and Pollards rho algorithm to the more complex method of the Quadratic sieve algorithm (QS), we have now arrived at the General Number Field Sieve (GNFS) which has been recognized as the fastest integer factorization algorithm for very large numbers. Today the research of integer factorization has many applications, among others in the security systems of encryption methods like the famous RSA algorithm. LÄS MER

 4. 4. Faktoriseringsalgoritmer och Kryptografi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :David Elinder; Eric Lindström; Alexander Schälin; Mikael Strömstedt; Lukas Sundqvist; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete behandlas olika kryptosystem, de underliggande matematiska problem somhåller kryptosystemen säkra och de algoritmer som löser dessa problem. De kryptosystem sombehandlas är ElGamal och RSA. LÄS MER

 5. 5. Kommunal krisberedskap : Hur övar kommunerna krisberedskap?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anders Thörn; Björn Johansson; [2019]
  Nyckelord :emergency preparedness; RSA; education and training plan; traceability; MSB; municipality; krisberedskap; RSA; utbildnings- och övningsplan; spårbarhet; MSB; kommun;

  Sammanfattning : Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett verktyg som kommuner och landsting enligt lag skall göra. Dessa RSA ska sedan ligga till grund för en utbildnings- och övningsplan. På så sätt kommer de övningar som genomförs på kommunal och länsnivå fokuseras på omhändertagande av dess risker och sårbarheter. LÄS MER