Sökning: "RT"

Visar resultat 16 - 20 av 199 uppsatser innehållade ordet RT.

 1. 16. Ingen påvisad förekomst av cetacean morbillivirus hos svenska tumlare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Axelsson; [2019]
  Nyckelord :cetacean morbillivirus; paramyxovirus; tumlare; nestad RT-PCR;

  Sammanfattning : Cetacean morbillivirus (CeMV) har sedan 1980-talet påvisats hos ett flertal arter av valar över hela norra halvklotet, däribland tumlare. Viruset kan delas in i flera stammar, däribland Dolphin morbillivirus och Porpoise morbillivirus (DMV respektive PMV). LÄS MER

 2. 17. Gender differences in unconscious visual working memory

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Renske Wienen; [2019]
  Nyckelord :Working memory; consciousness; gender; visuospatial; response time; Arbetsminne; medvetenhet; kön; visuospatial; respons tid;

  Sammanfattning : Recent research has shown that working memory tasks can be performed with information that hasn’t been consciously perceived. This provides new opportunities in research concerning possible limitations and influential factors on unconscious working memory. LÄS MER

 3. 18. Exosomal microRNA as a sepsis biomarker : Assessing different volumes of plasma for possible quantification of exosomal microRNA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Shamika Shenoy; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sepsis is a medical emergency and it arises from extreme response of the host to an infection. Current diagnosis in sepsis relies on nonspecific clinical signs and culture-based analysis, which is time-consuming. It is critically important for clinicians to follow a protocol to identify sepsis and administer antibiotic therapy without any delay. LÄS MER

 4. 19. Högläsning med individanpassning i en sociokulturell miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Messing; Nina Thornqvist; [2019]
  Nyckelord :högläsning; individanpassning; läsförståelse; samtal; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur lärare arbetar med högläsning som gynnar läsförståelsen för samtliga elever i en klass. Vi ville undersöka om högläsningen, som ofta sker i helklass och är en gemensam aktivitet, kunde anpassas till den enskilde individen. LÄS MER

 5. 20. Petrology of platinum-group element mineralization in the Koillismaa intrusion, Finland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Jon Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Platinum-group mineralization; Koillismaa-Näränkävaara Complex; platinum-group minerals; sulfur isotopes; Finland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The 2.44 Ga Koillismaa intrusion of the Koillismaa-Näränkävaara Layered Complex, in northeastern Finland, has been studied in order to assess the formation processes involved during platinum-group element (PGE) mineralization. LÄS MER