Sökning: "RTK"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet RTK.

 1. 1. Utvärdering av mätosäkerhet i höjd för UAS med LiDAR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Magnus Arvidsson; Tobias Loveere Pettersson; [2020]
  Nyckelord :UAS; LiDAR; scanning angle; flight altitude; measurement uncertainty; Yellowscan; Terrasolid; UAS; LiDAR; skanningsvinkel; flyghöjd; mätosäkerhet; Lantmäteriteknik; Yellowscan; Terrasolid;

  Sammanfattning : Digitala terrängmodeller (DTM:er) är ett vanligt förekommande verktyg i planering av olika samhällsutvecklande projekt inom stat, kommun och den privata sektorn. Inom planering för byggnationer av väg och järnväg används ofta SIS-TS 21144:2016 som ett dokument för styrning av produktionsprocessen vid framtagning av DTM:er, eller markmodeller. LÄS MER

 2. 2. Gränsutvisning : Vilka förkunskaper krävs vid gränsutvisning? - En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Hanna Jansson; [2020]
  Nyckelord :Border search; property boundaries; border expulsion; Gränsutvisning; Fastighetsgränser; Arkivutredning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur fastighetsgränser markerats ur ett historiskt perspektiv. Detta är en kunskap som är nödvändig då en mätingenjör gör utsökning av gränsmarkeringar i fält och gränsutvisning av fastighetsgräns. LÄS MER

 3. 3. Collaborative Exploration of Unknown Terrain Utilizing Real-Time Kinematic Positioning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Linus Wiik; Jennie Bäcklin; [2020]
  Nyckelord :rtk; gnss; uav; ugv; autonomous; mapping; gaussian process; informative; planning;

  Sammanfattning : Unmanned autonomous vehicles, airborne or terrestrial, can be used to solve many varying tasks in vastly different environments. This thesis describes a proposed collaboration between two types of such vehicles, namely unmanned aerial vehicles (UAVs) and unmanned ground vehicles (UGVs). LÄS MER

 4. 4. Trädhöjdsbestämning med UAV-fotogrammetri och UAV-laserskanning : En jämförande studie för detektering av riskträd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Alexander Larsson; Olle Oscarsson; [2020]
  Nyckelord :UAV; LiDAR; digital photogrammetry; point cloud; tree height estimation.; UAV; LiDAR; digital fotogrammetri; punktmoln; trädhöjdsbestämning;

  Sammanfattning : UAV (Unmanned Aerial Vehicle) eller drönare används för insamling av geografisk data och fotografering av såväl företag, myndigheter och privatpersoner. Tekniken förenklar insamling av data över stora geografiska områden och kan utnyttjas för kartering, modellering och analysering som volymbestämning. LÄS MER

 5. 5. Comparison of various drone positioning systems when creating surface models

  Master-uppsats, KTH/Rymdteknik

  Författare :Nils Lundström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are many applications where 3D models of landscapes can be used, suchas determining volume of objects, inspecting buildings and planning of infrastructure.One common way of creating 3D models of a geographical area is totake overlapping geotagged photos with a drone and then perform an aerotriangulation(AT). LÄS MER