Sökning: "RV"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet RV.

 1. 1. Säg Bob! : Sex sångare om nedsjungning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Joel Johansson; [2021]
  Nyckelord :vocal cool-down; vocal warm-down; vocal stretch; post-singing routine; SOVT; semi-occluded-vocal-tract; straw phonation; resonant voice; RV; voice relaxation; voice-scan; vocal screening; voice massage; vocal fatigue recovery; heavy vocal load; nedsjungning; kyla ned rösten; sjunga ned; SOVT; semi-occluded-vocal-tract; stråfonation; flödesfonation; röstmassage; röstscanning; röstavspänning; högintensiv sång;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med kvantitativa inslag med syftet att undersöka sångares upplevelser avnedsjungning efter högintensiv sång. Till en början har specifikt designade sångövningar förmedlats till sex medverkande sångare om fyra kvinnor och två män under individuella sånglektioner. LÄS MER

 2. 2. Effects of Insulin and Glucose Stimulation on the Anti-Viral Response in Bronchial Epithelial Cells

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Omeyme Naqchi; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Asthma exacerbation is among the leading causes of mortality and morbidity. Bronchial epithelial cells (BECs) are of interest because they represent not only a physical barrier against infections, but also a biological barrier between the inhaled agents, such as allergens, and the immune system. LÄS MER

 3. 3. Signifikanta skillnader i spirometrivariabler observerad mellan en Jaeger MasterScreen och en Vyntus spirometer : En jämförelse studie mellan två olika lungfunktionsutrustningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ada Zilic; [2020]
  Nyckelord :Spirometry; Jaeger; Vyntus; pneumotach; ultrasonic sensor; Spirometri; Jaeger; Vyntus; pneumotach; ultraljudssensor;

  Sammanfattning : Introduktion: En av de vanligaste undersökningsmetoderna för att bedöma den respiratoriska funktionen är spirometri. Det är en undersökning som mäter lungvolymer och lungvolymsförändringar över tid. En fullständig lungfunktionsundersökning består av statisk och dynamisk spirometri samt mätning av diffusionskapacitet. LÄS MER

 4. 4. CAN DEEP LEARNING BEAT TRADITIONAL ECONOMETRICS IN FORECASTING OF REALIZED VOLATILITY?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Filip Björnsjö; [2020]
  Nyckelord :Deep Learning; Econometrics; volatility;

  Sammanfattning : Volatility modelling is a field dominated by classic Econometric methods such as the Nobel Prize winning Autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) model. This paper therefore investigates if the field of Deep Learning can live up to the hype and outperform classic Econometrics in forecasting of realized volatility. LÄS MER

 5. 5. Secure Self-Reconfiguring Services to Mitigate DoS Attacks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Silvan Zeller; [2019]
  Nyckelord :Rule-Based IDS; Runtime Verification; Domain Attacks; Self-Reconfiguring Systems;

  Sammanfattning : Protecting web services from cyber attacks is a complex problem requiring many layers of defense and mitigation strategies. Out of the diverse range of attacks, denial of service (DoS) attacks on the business logic – or the domain – are poorly studied and no widely accepted general-purpose software product to prevent these attacks exists today. LÄS MER