Sökning: "RVP Repellent"

Hittade 1 uppsats innehållade orden RVP Repellent.

  1. 1. Alternativ för kreosotimpregnerade stolpar för Skellefteå Kraft AB : Med energiteknisk kalkyl för utsläpp vid impregnering och transport av kreosotstolpar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

    Författare :Kamal ElHarthy; [2017]
    Nyckelord :Impregnering; Stolpar; Kreosot; kopparsalt; metoder; Skellefteå kraft ab; Rundvirke Poles AB; Wolmanit CX-8N; Wolmanit CX-8; RVP Repellent; Impregneringsmetoder; Miljöpåverkan; livcsykelanalys; utsläpp; koldioxid;

    Sammanfattning : Kreosot är ett träskyddsmedel som förstärker träet mot röta och levande organismer vid impregnering. Problemet är att ämnet kreosot klassas som hälsofarligt och påverkar miljön i flera aspekter. Kemikalieinspektionen har beslutat om en förlängd användning av ämnet fram till år 2018. LÄS MER