Sökning: "Radar"

Visar resultat 1 - 5 av 526 uppsatser innehållade ordet Radar.

 1. 1. Estimation of satellite orbits using ground based radar concept

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Jonas Gabrielsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today an abundance of objects are circulating in earth captured orbit. Monitoring these objects is of national security interest. One way to map any object in orbit is with their Keplerian elements. A method for estimating the Keplerian elements of a satellite orbit simulating a ground based radar station has been investigated. LÄS MER

 2. 2. Operational data extraction using visual perception

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nagarajan Shunmugam; [2021]
  Nyckelord :Visual perception; camera; convolutional neural networks; classification; object detection; semantic segmentation; depth estimation; gradient descent with restarts; cosine annealing.; Visuell uppfattning; kamera; neurologiska nätverk; klassificering; objektdetektering; semantisk segmentering; djupberäkning; gradientnedstigning med omstart; cosinusglödgning.;

  Sammanfattning : The information era has led the manufacturer of trucks and logistics solution providers are inclined towards software as a service (SAAS) based solutions. With advancements in software technologies like artificial intelligence and deep learning, the domain of computer vision has achieved significant performance boosts that it competes with hardware based solutions. LÄS MER

 3. 3. Elektronisk krigföring mot sensorer i varnar- och motverkanssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Jesper Nilsson; [2021]
  Nyckelord :APS; DAS; Electronic warfare; Jamming; Arena; Afghanit; VMS; APS; DAS; aktiv radarstörning; telekrig; Arena; Afghanit; varnare och motverkanssystem;

  Sammanfattning : This report on the subject of Systems Science for Defence and Security, aims to study the possibility for electronic warfare (EW) against the radar in active protection system (APS) on ground combat vehicles. The goal of the EW is to ensure effect of current anti-tank systems against an enemy equipped with APS. LÄS MER

 4. 4. Inget intresse, inget inkluderingsarbete? : Idrottsföreningars förutsättningar för implementering av riktlinjer, med målet; ett ö kat föreningsidrottande för personer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Daniel Eriksson; Elsa Stocksén; [2021]
  Nyckelord :Sport; knowledge; norms; strategy 2025; Idrott; kunskap; normer; strategi 2025;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to deepen the knowledge about sports association's prerequisites regarding their inclusion work for people with disabilities. This study was constructed using a qualitative research method in which seven people were interviewed. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of the applicability of geophysical methods when characterizing mine waste in Yxsjöberg, Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Palo Matilda; [2021]
  Nyckelord :geophysics; Yxsjöberg; mine tailings;

  Sammanfattning : Smaltjärnen tailings repository located in Yxsjöberg, Sweden, attracts researchers with questions regarding characterization and potential re-mining. This thesis continuous geophysical characterization done by researchers from the Exploration Geophysics department at Luleå University of Technology but using new data from 2019. LÄS MER