Sökning: "Radar"

Visar resultat 1 - 5 av 691 uppsatser innehållade ordet Radar.

 1. 1. A CONCEPT STUDY OVER A RADAR-BASED TERRAIN AWARENESS SYSTEM (RTAS)

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rawand Alostaz; [2024]
  Nyckelord :RADAR; SAAB; Safety; Aviation; Safety-Critical;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Examining the Possibilities of Live, Virtual, Constructive (LVC)

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Josefine Thunström; [2024]
  Nyckelord :LVC; train like you fight; test and analysis; radar; Military Utility; LVC; train like you fight; test och analys; radar; militär nytta;

  Sammanfattning : Live, Virtual, and Constructive (LVC) is a relatively newly developed system of systems concept designed to provide a new way of conducting training for, but not exclusively, fighter pilots. “Train like you fight” is a commonly used quote when talking about LVC. LÄS MER

 3. 3. Grafisk återgivning av radardetektion av flygplan : Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt för PCL- och ADS-B-system

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Alice Jansson; [2024]
  Nyckelord :GUI; Graphical user interface; PCL; Passive Coherent Location; ADS-B; HCI; Human-computer Interaction; Electronic warfare; Grafiskt användargränssnitt; MMI; Människa-maskin-interaktion; PCL; Passiv radar; ADS-B; Ljudkrig;

  Sammanfattning : Passive Coherent Location (PCL), eller Passiv Radar som det populärt kallas, är enteknologi inom radarlära som innefattar radartyper som inte själva skickar ut elektromagnetiska vågor för att finna och undersöka ett mål. Istället använder sig dessa radartyper av befintliga signaler, såsom radio- och TV-sändningar för att detektera mål. LÄS MER

 4. 4. Real-Time Navigation for Swarms of Synthetic Aperture Radar (SAR) Satellites

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Antoni Eritja Olivella; [2024]
  Nyckelord :SAR; Real-time orbit determination; Real-time baseline determination; swarms; satellite; formation flying;

  Sammanfattning : The pursuit of precision and flexibility in satellite missions has led to an increased number of formation flying missions being developed. These systems consist of multiple satellites flying at close distances (from a few kilometres to a few meters) to achieve common objectives. LÄS MER

 5. 5. FROM SPACE TO THE SUBSURFACE. Examining Relations Between Vegetation Indices and Local Groundwater Storage.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Gustav Antonsson; [2023-11-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aimed to examine the relationship between vegetation indices, NDVI and NDWI, and groundwater levels in the county of Kalmar, utilizing correlation and regression analysis. Further, by examining related geospatial features the study aimed to interpret the statistical outcomes to identify significant temporal and spatial patterns. LÄS MER