Sökning: "Rade Bäst"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Rade Bäst.

 1. 1. Ska vi inte fatta några beslut idag? : En studie om beslutsprocesser i skolan med rektors roll i fokus

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Kronqvist Håård; [2017]
  Nyckelord :decision processes; school; head teacher; organisational theory; de-cision theory; leadership; distributed leadership; beslutsprocesser; skola; rektor; organisationsteori; beslutsteori; le-darskap; distribuerat ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om rektors och skolans besluts-processer och hur dessa kan förstås ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Fallstudien har använts som forskningsmetod och en F-9 skola ingår i studien. Det empiriska materialet består av mötesobservationer, intervjuer och doku-mentanalys. LÄS MER

 2. 2. Beam Loading Studies for Cavity Phase and Amplitude Setting

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Staffan Rydén; [2015]
  Nyckelord :ESS; accelerator; cavity; proton beam; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study beam-cavity interactions, with a focus on how to maintain an unperturbed acceleration field in a conducting cavity with a proton beam present. The impact on a cavity acceleration field from different perturbation sources is investigated through computer simulations of a theoreti- cal model based on a resonant circuit. LÄS MER

 3. 3. Renkavlens biologi - möjligheter till kontroll

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Magnus Jönsson; [2015]
  Nyckelord :renkavle; Alopecurus myosuroides Huds.; bekämpning; växtföljd; herbicidresistens; ACCase-hämmare; ALS-hämmare; fördröjd sådd; groningsvila; gräsogräs; utbredning; klimatförändring; höstspannmål; falsk såbädd; black - grass; weed control; herbicide resistance; seed dormancy; grass weeds; distribution; climate change; winter cereal; crop rotation; stale seedbed; delayed drilling; ALS - inhibitior; ACCase - inhibitor;

  Sammanfattning : Renkavle har under lång tid varit ett stort problem för lantbrukare i stora delar av norra Europa och har etablerat sig på större arealer även i Sverige. Genom sin bio-logi är renkavle mycket väl anpassad till odling av höstsådd spannmål, speciellt i kombination med reducerad jordbearbetning. LÄS MER

 4. 4. Att leda Generation Y

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Daniel Fyrqvist; [2014-08-27]
  Nyckelord :elitidrottare; generation y; idrottsledare; ledarskap; rekrytering;

  Sammanfattning : Den nya generationen, Generation Y, kommer med stormsteg in på arbetsmarknaden. Dessa personer som är födda mellan år 1980-2000, är individer som har en ny syn på livet och spe-ciella egenskaper som sticker ut från tidigare generationer och som har visat sig kräva mer ledarskap av cheferna än tidigare. LÄS MER

 5. 5. Att mäta image - en studie av kulturella och etniska aspekter i varumärkesundersökningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rade Kocovski; Martin Stojanovski; Sanjin Samardzic; [2003]
  Nyckelord :Kultur; Etnicitet; Varumärke; Image; Marknadsundersökningar; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Under andra delen av 1900- talet har Sverige växt till en av världens största smältdeglar när det gäller kultur och etnicitet. Här finns representanter från nästan hela världen vilka alla mer eller mindre är verksamma som konsumenter på den svenska marknaden. LÄS MER