Sökning: "Radenka Nikic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Radenka Nikic.

  1. 1. Insiderinformation : Att förstå, hantera och skydda

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

    Författare :Frida Bergsman; Radenka Nikic; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Under arbetets gång har vi uppmärksammat att få människor som vi har pratat med är medvetna om vad insiderhandel och insiderinformation innebär. För den som inte har kännedom om dessa begrepp, är det väldigt svårt att se problematiken med insiderhandel.I vår uppsats har vi behandlat problem som uppstår vid insiderhandel. LÄS MER