Sökning: "Radhi Zayny"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Radhi Zayny.

  1. 1. The effect of preoperative brushing with chlorhexidine gel on bacterial contamination of bone transplant A clinical laboratory study

    Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

    Författare :Adel Qasemi; Radhi Zayny; [2016]
    Nyckelord :Bacterial contamination; Dental implant; Bone transplant; Chlorhexidine;

    Sammanfattning : Introduktion: Förlust av tänder är idag vanligt förekommande och kan behandlas med hjälp av dentala implantat. För att installation av implantat ska vara möjlig, krävs tillräcklig benvolym där implantat ska installeras. LÄS MER