Sökning: "Radhus"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Radhus.

 1. 1. Bo och Bruka

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Mathilda Kinde; [2020]
  Nyckelord :Gustavsberg; ekoby; Värmdö; Radhus; bostad; Thunolle; odling; permakultur; jordbruk; hållbarhet; kollektiv; gemenskap; bruksort; brukskultur; ekologisk;

  Sammanfattning : Ett bostadsområde i Gustavsberg med utgångspunkt ur tre aspekter; historia, hållbarhet och gemenskap, som svarar mot frågeställningen: Hur kan livsmedelsproduktion vara den styrande delen i bostadsplanering och hur kan det bidra till tillhörighet och gemenskap?Projektet har stark anknytning till Gustavsbergs historia och arkitektur, vilket speglas i bostadsområdet utformning stil och skala. Målet har varit att skapa ett bostadsområde som ger möjlighet för självförsörjning samt egeninflytande från de boende. LÄS MER

 2. 2. "Fru och barn och radhus kan du ha själv" : Om 1970-talet, jämlikheten och kärleksförhållandet i Gun-Britt Sundströms roman Maken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Moa Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Maken; Gun-Britt Sundström; 1970-talet; andra vågens feminism; heterosexuella relationer; kärleksförhållande; medvetandegöring;

  Sammanfattning : p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 8. LÄS MER

 3. 3. Koppla Samman - Ett kritiskt stadsplaneringsprojekt i en tid av förtätning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Ellen Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Huddinge; Flemingsberg; Visättra; Flemingsbergsdalen; gränsland; stadsplanering; förtätning; topografi; upplevd trygghet; typologier; stadsrum; punkthus; lamell; radhus; blandad stad; miljonprogrammet;

  Sammanfattning : Examensarbetet undersöker gränslandet och mellanrummet mellan två stadsdelar i Flemingsberg i Huddinge kommun, söder om centrala Stockholm. Den första stadsdelen är Visättra, ett befintligt miljonprogramsområde, och den andra är den planerade Flemingsbergsdalen. LÄS MER

 4. 4. Avträdets arkitektur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Alexandra Sidgwick; [2020]
  Nyckelord :utedass; dass; avträde; hemlighus; gotland; visby; natur; skog; gård; trä; växthus; klimatzoner; kalksten; mur; arkitektoniska; rumsliga; sinnliga; kvaliteter; värden;

  Sammanfattning : Examensarbetet ”Avträdets Arkitektur” utgår både från en problematisering av vår tids användning av vattentoaletten och använder också utedassets arkitektur som generator för projektet. Avträdet är en bortglömd byggnad, som kan berätta mycket om hur vi levt förr, men framförallt ett exempel på en arkitektur som för människan närmare naturen. LÄS MER

 5. 5. Underlag för utformning av nybyggnation i kulturmiljö : En fallstudie i Strömsbro, Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Linn Dahlvik; Sandra Öster; [2019]
  Nyckelord :Strömsbro; cultural heritage; densification; visualization; Strömsbro; kulturmiljö; förtätning; gestaltning;

  Sammanfattning : Idag förekommer bostadsbrist i flera delar av landet. Förtätning kan vara en strategi för att motarbeta bostadsbristen. I miljöer där kulturvärden uppträder finns en viss känslighet för exploatering. LÄS MER