Sökning: "Radiation injuries"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Radiation injuries.

 1. 1. Revidering av Strålskyddshandboken hos Region Blekinge och skapande av ny hemsida för strålskyddshandbok genom att använda sig av programvaruverktyget SharePoint server.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Ebi Rasouli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Protecting against ionizing radiation is important, since ionizing radiation can break the DNA molecule. This in turn can cause acute injuries such as burns to the skin or cause late effects such as cancer development in the future. Radiation can be useful, but it can also be harmful to humans in wrong handling. LÄS MER

 2. 2. Risker med joniserande strålning med fokus på barn samt unga vuxna vid datortomografiundersökningar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mahsa Ebrahimi; Nooriya Mohammadi; [2020]
  Nyckelord :Children; Computer tomography; Ionizing radiation; Radiation dose; Radiation injuries; Risks; Barn; Datortomografi; Joniserande strålning; Risker; Stråldos; Strålningsskador;

  Sammanfattning : Antalet datortomografiundersökningar (DT) ökar i Sverige och hela världen. En nackdel med denna undersökning är höga stråldoser som kan orsaka stokastiska skador (cancer) på patienter. Mest strålkänsliga patienter är barn. LÄS MER

 3. 3. Röntgensjuksköterskor av att arbeta i MR miljö : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Hind Alamere; [2019]
  Nyckelord :säkerhet; arbetsmiljö; samspel; magnetfält;

  Sammanfattning : Background: In the early 1980s, the use of the magnetic resonance imaging (MRI) in medical diagnostics increased. MRI examination is considered a safer method than the use of ionizing radiation. LÄS MER

 4. 4. Estimating patient peak skin dose with fluoroscopic procedures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Max Hellström; [2018]
  Nyckelord :skin dose; radiation dose structured reports; interventional radiology; radiation dosimetry;

  Sammanfattning : During image guided interventional radiology (IR) procedures, acute X-ray induced skin injuries may occur due to high absorbed patient skin dose. These procedures are highly dependent on X-ray imaging both for guiding fluoroscopy and high quality diagnostic image acquisitions. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av stråldoser för personal verksamma inom diagnostisk nuklearmedicin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Aya Mohammed; [2018]
  Nyckelord :Doshastighet; dose rate; PET; photon energy; deterministic; deterministiska; stochastic; stokastiska; fotonenergi; fingerdoser; finger doses; internal contamination; internkontamination;

  Sammanfattning : I nuklearmedicinska verksamheten utsätts personal för strålning på olika vis. Huvudsakligen genom administrering av radiofarmaka som injicering eller avfallshantering men även genom att befinna sig nära patient efter injektion av radiofarmaka. Med strålning finns risker för skador som förekommer i cellnivå. LÄS MER