Sökning: "Radiation therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden Radiation therapy.

 1. 1. osimetric impact of system spe cific geometric distortion on head and neck treatment plans in MRI only based radiation therapy

  Master-uppsats,

  Författare :Jesper Brovall; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; Dosimetry; MRI; Radiation therapy;

  Sammanfattning : Background/ purpose: Because of the superior soft tissue contrast, in comparison with computed tomography (CT) data, magnetic resonance imaging (MRI) is of high interest to include in a larger extent in the ra diation therapy (RT) process. In an MRI only workflow, the CT scan is excluded and a synthetic CT is used for treatment plan ning. LÄS MER

 2. 2. STANDARDIZED ORGAN AT RISK VOLUME FOR EXTERNAL BEAM RADIATION THERAPY IN PROSTATE CANCER AND ITS RELATIONSHIP TO VOLUMES DEFINED BY CLINICAL PRACTICE

  Master-uppsats,

  Författare :Dang Thao; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; Radiation therapy; Prostate cancer; Organs at risk;

  Sammanfattning : Background/ Purpose: In radiation therapy (RT), the radiation dose calculated in tumours and normal tissue depends on how the volumes are defined. It is difficult to standardize how tumour volumes should be defined because their anatomical extension can differ greatly between individuals. LÄS MER

 3. 3. Mäns erfarenheter av att leva med diagnostiserad prostatacancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ariya Senajak; Jessie Valdez; [2022]
  Nyckelord :experiences; prostate cancer; sexual health; suffering; support; erfarenhet; lidande; prostatacancer; sexuell hälsa; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är en av det vanligare cancerformer som drabbar män. Behandlingar som innefattar kirurgisk, cytostatisk, strål- och hormonbehandling orsakar lidande för männen. Sjuksköterskan har som skyldighet att vägleda, motivera och informera männen kring sin sjukdom. LÄS MER

 4. 4. COMPARISON OF MULTI-CRITERIA OPTIMIZATION IN TWO DIFFERENT TREATMENT PLANNING SYSTEMS

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Lindström; [2021-05-10]
  Nyckelord :Medical physics; Multi-criteria optimization; Pareto front; volumetric modulated arc therapy; head and neck cancer; prostate cancer;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose with this study was to compare multi-criteria optimization (MCO) for volumetric modulated arc therapy (VMAT) treatment plans in two different treatment planning systems. Theory: When performing treatment planning prior to radiation therapy it is important to prioritize between absorbed dose to target and absorbed dose to organs at risk (OAR). LÄS MER

 5. 5. Symtomhantering vid strålbehandling mot bäckenet

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Nilsson; Lisa Tobjörk; [2021-04-23]
  Nyckelord :patienter; upplevelser; symtomhantering; egenvård; strålbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strålbehandling mot bäckenet kan leda till att ett flertal besvärande biverkningar under och efter behandlingsperioden uppstår. Strålbehandlingen sker ofta polikliniskt och patienterna får därmed ansvaret att till stor del själva hantera de biverkningar som uppstår. LÄS MER