Sökning: "Radikal innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Radikal innovation.

 1. 1. Key Business Services within Open Innovation Collaboration between Startups and large established Firms : A multiple case study of the value offering of Swedish corporate accelerators and incubators from a startup perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Houda Abu Zeid; Tanya Syed; [2019]
  Nyckelord :Open innovation; startup; outside-in model; corporate accelerator; accelerator program; corporate incubator; incubation hub; Öppen innovation; startups; outside-in model; företagsaccelerator; acceleratorprogram; företagsinkubator; inkubationsnav;

  Sammanfattning : Open innovation is a term that has become popularised over the years, due to changes in how business is done as a result of globalisation and digital transformation. Efforts are being made by incumbent companies to collaborate with external parties to a greater extent, and at the same time, the startup landscape has contributed with new technologies and innovations that in some cases have disrupted markets. LÄS MER

 2. 2. Integration och användning av big data i tidiga faser av radikala innovationsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tobias Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Radical innovation; Innovation processes; Radical innovation processes; Early phases; Big data; Market; Market-orientation; Radikal innovation; Innovationsprocesser; Radikala innovationsprocesser; Tidiga faser; Big data; Marknad; Marknadsorientering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to identify how and why market-oriented big data is integrated and used in the early stages of radical innovation processes. The study was conducted as an inductive case study of exploratory character in which the case company was chosen based on its work with radical innovations and big data. LÄS MER

 3. 3. The Role of Collaboration in Sustainable Innovation : A Case Study of a European R&D Consortium within the Area of Smart Paper-based Electronics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Janne Kaukojärvi; [2018]
  Nyckelord :Open innovation; Networks; Sustainability-oriented innovation; Radical innovation; Public funding; Collaborative capabilities; Öppen innovation; Nätverk; Hållbarhetsinriktad innovation; Radikal innovation; Offentlig finansiering; Samverkansförmågor;

  Sammanfattning : For the past decades, sustainability enhancement has become a necessity for ensuring a brighter future for the coming generations. Promoting technologybased innovation is seen as the main path for reaching the ambitious sustainable development goals. LÄS MER

 4. 4. Något vi aldrig sett, en annorlunda toalett : En studie om hur ett rum kan få ett nytt syfte genom designdriven innovation.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Linda Svensson; [2018]
  Nyckelord :Design-driven innovation; Radikal innovation; Användarcentrerad design; Rumslig gestaltning; Toalettdesign;

  Sammanfattning : Vi människor spenderar hela våra liv med att leta efter och bestämma meningar och syften för saker. Vi gör det för att skapa en helhet av vårt liv och vår omvärld. Genom detta är det också möjligt att hitta och ta fram nya meningar och på så sätt skapa innovationer. LÄS MER

 5. 5. Generation and Selection of Innovative Ideas in Cross-Functional Teams : The role of communication and information diversity

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Harun Poljo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att använda multidisciplinära team är i praktiken ett av de vanligaste sätten att implementerainnovationer i företag. Tillgången till olikartad information i sådana team har lyfts fram som enav de viktigaste fördelarna. LÄS MER