Sökning: "Radikal prostatektomi"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Radikal prostatektomi.

 1. 1. Prostatacancer – mäns upplevelser efter radikal prostatektomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therése Nilsson; Felicia Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Radikal prostatektomi; prostatacancer; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mäns upplevelser av konsekvenserna av radikal prostatektomi i form av urininkontinens och/ eller erektil dysfunktion.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Johanna Pettersson; Carina Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En systematisk litteraturstudie om hur män påverkas efter radikal prostatektomi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Joakim Ernsén; Saimon Andersson; [2019]
  Nyckelord :Prostatacancer; hälsa; upplevelse; radikal prostatektomi; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män idag. En vanlig behandling är radikal prostatektomi (RP), där prostatakörteln kirurgiskt avlägsnas. Ingreppet kan medföra komplikationer som påverkar mannens dagliga liv. Syftet med denna studie var att undersöka hur män påverkas efter RP. LÄS MER

 4. 4. Mäns erfarenheter av komplikationer efter radikal prostatektomi : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Frida Tivell; [2018]
  Nyckelord :Cancer; Complications; Experiences; Prostate; Prostatectomy; Cancer; Erfarenheter; Komplikationer; Prostata; Prostatektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och har ökat under det senaste decenniet. Radikal prostatektomi är en vanlig behandling för prostatacancer. Emellertid kan ingreppet innebära en stor risk för komplikationer som inkontinens och erektil dysfunktion. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av sexuell dysfunktion efter radikal prostatektomi - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linnéa Cederholm; Bella Wessman; [2018]
  Nyckelord :Information; omvårdnad; patientupplevelser; Radikal prostatektomi; Sexuell dysfunktion; Nursing; patients experiences; Radical prostatectomy; Sexual dysfunktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Radikal prostatektomi är ett vanligt kirurgiskt ingrepp som utförs vid lokaliserad prostatacancer. Olika former av sexuella dysfunktioner såsom förändringar i libido, erektil dysfunktion och orgasmssvårigheter är biverkningar förknippade med radikal prostatektomi. LÄS MER