Sökning: "Radikala förändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Radikala förändringar.

 1. 1. ÄR HEMMA BÄST?: : En kvalitativ studie om anställdas arbetsmotivation i övergången till distansarbete - med fokus på sociala yrken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ilona Muzychuk; Oliver Strömberg; [2021]
  Nyckelord :distansarbete; motivation; arbetsmotivation; covid-19; psykologi; arbete på distans;

  Sammanfattning : Det rådande viruset covid-19 har orsakat radikala förändringar i samhället och för arbetsmarknaden. Detta har resulterat i att flera organisationer har varit tvungna att övergå till att arbeta på distans. LÄS MER

 2. 2. Vätgasdrivna arbetsmaskiners tekniska mognad : Dagens etableringsmöjligheter och potentiella tillämpningar i Gävleborgs framtida vätgassamhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Selinn Lärkfors; Carolina Svedlund; [2021]
  Nyckelord :hydrogen; Technology Readiness Level; technical maturity; non-road machinery vehicle; wheel loader; snow groomer; street sweeper; tractor; counterbalanced forklift; vätgas; Technology Readiness Level; teknisk mognad; arbetsmaskin; hjullastare; pistmaskin; sopmaskin; traktor; motviktstruck;

  Sammanfattning : Förbränning av fossila bränslen är den största orsaken till ökade växthusgasutsläpp i atmosfären som i sin tur ligger till grund för klimatförändringarna. Europeiska Unionen uttrycker klimatförändringarna som ett existentiellt hot och har som mål att Europa ska bli en klimatneutral kontinent till år 2050. LÄS MER

 3. 3. Radikala förändringar inom företagsrelationer : En kvalitativ undersökning om företagsnätverks förändringar i och med Amazons etablering i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Amiri; Julia Leander; [2021]
  Nyckelord :E-handel; Företagsrelationer; Företagsnätverk; Kritiska händelser; Radikala förändringar;

  Sammanfattning : Under hösten 2020 var det många svenska företag som visade både intresse och oro inför en, för många företag, kritisk händelse – Amazons etablering i Sverige. Samtidigt som Amazons pågående svenska etablering, intervjuades flera av de största intressenterna inom svensk e-handel om hur deras respektive företag har förändrats, och planerar att förändra dess nätverksstruktur. LÄS MER

 4. 4. Transition towards plant-based dairy substitutes : An exploratory study on the driving forces and the windows of opportunity for startups

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Nishapa Chowpradith; Kevin Kullgren; [2021]
  Nyckelord :Plant-based Dairy Substitutes; Sustainable Food Startups; Sustainability Transitions; Business Model Innovation; Multi-level Perspective; Växtbaserade Mejeri-substitut; Hållbara Startups; Hållbarhets-övergångar; Business Model Innovation; Multi-level Perspective;

  Sammanfattning : A radical shift in consumption and production of food is necessary to combat climate change. This has sparked interest in diets and their implications on the environment, both among researchers and among consumers. Plant-based dairy substitutes is one field of products that is experiencing significant growth. LÄS MER

 5. 5. Dataanalys & tre lönsamhetsstrategier för ökad lönsamhet inom svenskae-handelsföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :André Umbers; Elias Rahimi; [2021]
  Nyckelord :Data analytics; profitability strategies; descriptive analysis; predictive analysis; prescriptive analysis; the DuPont-model; Dataanalys; lönsamhetsstrategier; deskriptiv analys; prediktiv analys; preskriptiv analys; DuPont-modellen;

  Sammanfattning : Bakgrund: E-handeln har på senare år genomgått radikala förändringar och dataanalys kan stå för 10 % av tillväxten hos 56 % av alla e-handelsföretag. Dataanalys erbjuder många fördelar och internationella företag hävdar att 30% av deras försäljning beror på dataanalys. LÄS MER