Sökning: "Radio Liberty"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Radio Liberty.

 1. 1. News framing in different language versions of state-sponsored international media : A case of Russian and English versions in RT and Radio Liberty

  Master-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Imamgaiazova Diana; [2016]
  Nyckelord :International propaganda; public diplomacy; news framing; state-sponsored media; mediated conflict; Russia Today; Radio Liberty;

  Sammanfattning : The current paper examines the dissimilarities that have occurred in news framing by state-sponsored news outlets in their different language versions. The comparative framing analysis is conducted on the news coverage of the Russian intervention in Syria (2016) in RT and Radio Liberty in Russian and English languages. LÄS MER

 2. 2. Bilder av Fredrika : en plats med mening

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Magdalena Bertilson; [2015]
  Nyckelord :landsbygd; plats; space; representation; mening; stadsnorm; media; reciprocitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en plats kan beskrivas och vilken mening som tillskrivs den. Fredrika är en mindre tätort i Västerbottens län beläget vid Viskasjöns strand. Här bor lite drygt 200 människor och i denna uppsats får vi möta sex av dem. LÄS MER

 3. 3. Political news and propaganda in Russian broadcasting media : The case study of Parliamentary election in Russia in December, 2011 and its media representation

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Elena Krivovyaz; [2012]
  Nyckelord :propaganda; broadcasting media; Parliamentary election; Russia Today; Radio Liberty;

  Sammanfattning : The Parliamentary election in Russia held in December, 2011 caused vote fraud scandal and resulted in a wide-scale protest movement which spread all over the country. The Western media repeatedly compared political situation in Russia to ‘Arab spring’. LÄS MER

 4. 4. Restriktioner vid häktning ur ett EU-rättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hedda Wittbom; [2011]
  Nyckelord :Straffrätt; EU-rätt; Folkrätt; Häktningsrestriktioner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige kan den som blir häktad på grund av misstanke för brott bli ålagd restriktioner enligt 24 kap. 5a § RB, om åklagaren finner att det föreligger risk att den misstänkte kommer att försvåra utredningen genom att undandra bevisning, det vill säga om en kollusionsfara finns. LÄS MER

 5. 5. Radio Free Europe and the 1989 Fall of Communism in Romania

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Anamaria Neag; [2010]
  Nyckelord :Radio Free Europe; media; social change; communism; 1989; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research aim and questions: The aim of this research is to investigate the way Radio Free Europe’s Romanian Language Service presented the events of December 1989 in Romania. Since Radio Free Europe/Radio Liberty was one of the most important international broadcasting institutions during the Cold War, it is relevant to see what kind of interpretation was assigned to Romania’s 1989 political and social crisis and thus get a better understanding of the role media play in social change processes. LÄS MER