Sökning: "Radiographer"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet Radiographer.

 1. 1. Röntgensjuksköterskans bemötande med hotfulla och våldsamma patienter i radiologisk verksamhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Hernqvist; Amanda Ruiz; [2021-06-08]
  Nyckelord :Radiographer; radiology department; violent; aggressive; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot hälso-och sjukvårdspersonal har tilltagit och blivit ett globalt problem.Fenomenet är aktuellt och viktigt att framhäva eftersom ämnet sällan benämns. Allamänniskor har rättigheter till trygghet och motivation till sitt yrkesarbete. LÄS MER

 2. 2. Typiska skador relaterade till barnmisshandel, Vid konventionell och DT-röntgen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Dalal Fakhruldeen; Alaa Saadi; [2021-06-08]
  Nyckelord :Child abuse; Skeletal survey; fractures; Radiology; Radiographer; Radiography; computed tomography;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel är ett samhällsproblem som har ökat över tiden, och kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Den fysiska misshandeln innefattar oftast skelett- och hjärnskador vilka utreds med hjälp av röntgenundersökning. LÄS MER

 3. 3. Gadoliniumansamling hos patienter med multipel skleros samt implementering av artificiell intelligens vid magnetresonanstomografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Lindström; Maja Becarevic; [2021]
  Nyckelord :Gadolinium; deposition; signal intensity; magnetic resonance imaging; Xray nurse; radiographer; artificial intelligence; deep learning; multiple sclerosis; Gadolinium; ansamling; signalintensitet; magnetresonanstomografi; röntgensjuksköterska; radiografi; artificiell intelligens; deep learning; multipel skleros;

  Sammanfattning : Introduktion: Uppskattningsvis 40% av alla magnetresonanstomografiska (MRT) undersökningar som görs i Europa och USA utförs med gadoliniumbaserade kontrastmedel. Under det senaste decenniet har det i flera studier uppmärksammats att ansamling av gadolinium sker i olika strukturer i hjärnan. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrelaterad stress för nyexaminerade röntgensjuksköterskor : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Kristoffer Johansson; Lila Abbasghomy; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; stressfaktorer; röntgensjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: Work-related stress has been recognized as a challenge and can lead to emotional, physical and psychological effects. Healthcare professionals are often exposed to work-related stress and newly trained radiographers are no exception. LÄS MER

 5. 5. Omhändertagande i samband med röntgenundersökning : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Elena Blom; Jenny Svensson; [2021]
  Nyckelord :experience; radiography; diagnostic imaging examnation; caring for; radiographer; erfarenheter; radiografi; röntgenundersökning; omhändertagande; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Röntgensjuksköterskan måste på kort tid bilda en förståelse för patienten och dennes behov för att kunna tillämpa ett gott omhändertagande. Det finns många delar inom omhändertagandet som måste appliceras för att kunna säkerställa en patientsäker vård. LÄS MER