Sökning: "Radiography"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet Radiography.

 1. 1. Kvinnans upplevelse i samband med mammografiscreening

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Ljungström; Sanna Persson; [2021-06-08]
  Nyckelord :Mammography; screening; breast cancer; radiography; experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och utgör 30% avkvinnors cancerdiagnoser. I Sverige kallas kvinnor mellan 40–74 år till mammografiscreening,med 18–24 månaders intervall. Målet med mammografiscreening är att i ett tidigt skedeupptäcka bröstcancer, för snabbare behandling och minskat lidande. LÄS MER

 2. 2. Typiska skador relaterade till barnmisshandel, Vid konventionell och DT-röntgen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Dalal Fakhruldeen; Alaa Saadi; [2021-06-08]
  Nyckelord :Child abuse; Skeletal survey; fractures; Radiology; Radiographer; Radiography; computed tomography;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel är ett samhällsproblem som har ökat över tiden, och kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Den fysiska misshandeln innefattar oftast skelett- och hjärnskador vilka utreds med hjälp av röntgenundersökning. LÄS MER

 3. 3. Material decomposition using a photon counting X-ray detector in low energy range

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Rasmus Solem; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Material decomposition in X-ray imaging is used to separate different materials or elements in an image and to quantify their respective concentration. The material decomposition and quantification are made possible by the dependency of attenuation on the attenuating material and photon energy. LÄS MER

 4. 4. Implant Movement Analysis in theroutine diagnosis of aseptic looseningafter hip arthroplasty, a two year followup

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Vendela Cappelen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: A major long-term complication after hip arthroplasty is aseptic loosening.Conventional planar radiographs cannot always provide a certain diagnosis, which makesdecisions regarding revision surgery difficult. LÄS MER

 5. 5. Omhändertagande i samband med röntgenundersökning : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Elena Blom; Jenny Svensson; [2021]
  Nyckelord :experience; radiography; diagnostic imaging examnation; caring for; radiographer; erfarenheter; radiografi; röntgenundersökning; omhändertagande; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Röntgensjuksköterskan måste på kort tid bilda en förståelse för patienten och dennes behov för att kunna tillämpa ett gott omhändertagande. Det finns många delar inom omhändertagandet som måste appliceras för att kunna säkerställa en patientsäker vård. LÄS MER