Sökning: "Radiologi"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Radiologi.

 1. 1. Sjukvårdskris och svalt mottagande av AI, hur går det ihop? : En fallstudie i vilka faktorer som har störst påverkan på införandet av artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Lia Forslund; Sofia von Mentzer; [2020]
  Nyckelord :Sjukvård; Radiologi; Artificiell Intelligens AI ; Technology-Organization-Environment Framework TOE ; AI-Adoption Decision Model;

  Sammanfattning : Det svenska sjukvårdssystemet är konstant under hög press och situationen benämns ofta i media som en sjukvårdskris. Radiologin är en av de medicinska discipliner som drabbats av en kontinuerligt ökande arbetsbelastning och personalbrist. Detta sätter sjukvården i en situation att konstant tvingas väga effektivitet mot kvalitet. LÄS MER

 2. 2. Röntgensjuksköterskors uppfattning om information och förutsättningar för att ge denna till barnpatienter i samband med konventionella skelettundersökningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Emma Carlbring; Nina Åkerström; [2020]
  Nyckelord :pediatric radiography; access to information; radiographer; Convention on the Rights of the Child; barn; röntgen; patientinformation; röntgensjuksköterska; barnkonventionen;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Nyckelord: barnröntgen, patientinformation, röntgensjuksköterska, barnkonventionen Bakgrund: För röntgensjuksköterskor är det utmanande att informera barnpatienter utifrån barnkonventionens riktlinjer, som är svensk lag sedan 2020.  Syfte: Syftet med denna enkätstudie var att ta reda på vilken patientinformation som röntgensjuksköterskan ansåg var viktig att ge till barnpatienter i samband med konventionell skelettröntgenundersökning samt vilka förutsättningar som var viktiga för att kunna tilldela den informationen. LÄS MER

 3. 3. Är det möjligt för röntgensjuksköterskor att arbeta säkert i MR-miljö? : En enkätstudie om MR-säkerhetsutbildning

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Tove Teller; Elisabeth Andersson Thorsén; [2020]
  Nyckelord :MRI-safety; education; radiographer; work environment; MR-säkerhet; utbildning; röntgensjuksköterskor; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Background: MRI- safety education is an important aspect from a work environment perspective and patient perspective, to avoid harmful and deadly accidents. Aim: The aim of the study was at two hospitals investigate if the radiographers feels that the MRI safety education is enough to work safe in MRI environment. LÄS MER

 4. 4. Röntgensjuksköterskors syn på personalbrist

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Zakaria Lkabous; Muaid Tanta; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av datortomografisk kolografi vid utredning av kolorektalcancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Christin Bodin; Unga Elina; [2020]
  Nyckelord :Kolorektalcancer; Datortomografi; Kolografi;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Antalet personer som drabbas av kolorektalcancer ökar varje år och är den tredje vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Det gör att efterfrågan av undersökningsmetoderna blir större för att man ska kunna ställa en korrekt diagnos och påbörja behandling. LÄS MER