Sökning: "Radiology"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet Radiology.

 1. 1. Röntgensjuksköterskans bemötande med hotfulla och våldsamma patienter i radiologisk verksamhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Hernqvist; Amanda Ruiz; [2021-06-08]
  Nyckelord :Radiographer; radiology department; violent; aggressive; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot hälso-och sjukvårdspersonal har tilltagit och blivit ett globalt problem.Fenomenet är aktuellt och viktigt att framhäva eftersom ämnet sällan benämns. Allamänniskor har rättigheter till trygghet och motivation till sitt yrkesarbete. LÄS MER

 2. 2. Typiska skador relaterade till barnmisshandel, Vid konventionell och DT-röntgen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Dalal Fakhruldeen; Alaa Saadi; [2021-06-08]
  Nyckelord :Child abuse; Skeletal survey; fractures; Radiology; Radiographer; Radiography; computed tomography;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel är ett samhällsproblem som har ökat över tiden, och kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Den fysiska misshandeln innefattar oftast skelett- och hjärnskador vilka utreds med hjälp av röntgenundersökning. LÄS MER

 3. 3. FETAL DOSE ESTIMATION IN ABDOMINAL AND PELVIC CT EXAMINATIONS

  Master-uppsats,

  Författare :Olivia Carlstein; [2021-05-10]
  Nyckelord :Medical physics; Fetal dose; abdominal CT examination; pelvic CT examination; phantom measurement;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this is study was to compare different methods for estimating the fetal dose, how much the different methods differ from each other and on which dose levels the fetal doses are estimated to. Theory: A radiological procedure should always be justified and in the case of a pregnant patient the justification should include both the mother and the fetus. LÄS MER

 4. 4. Processeffektivisering med indikatorerför röntgenavdelning : En fallstudie på Visby lasarett

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Onur Temiz; [2021]
  Nyckelord :efficiency; process mapping; production plan; radiology department; effektivisering; processkartläggning; produktionsplan; röntgenavdelning;

  Sammanfattning : Radiology nurse is a profession which holds identification fromthe National Board of Health and Welfare and contains bothhightech elements and nursing competence. Based on interviews with thebusiness's unit manager, there is no mapping of the business'sprocesses, which leads to difficulties in streamlining andidentifying possible improvements. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse av kursmål för tandläkarutbildningar i Europa med avseende på odontologisk radiologi

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Evelina Andersdotter; Victoria Kjelland; [2021]
  Nyckelord :course objectives; oral radiology; dental universities; kursmål; odontologisk radiologi; tandläkarutbildningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Radiologi används inom tandvårdsyrket för diagnostik. Det är strikt reglerat via lagar och förordningar så att patienter inte i onödan utsätts för joniserande strålning, vilket innebär att en tandläkare måste ha tillräcklig kunskap om dess användning. LÄS MER