Sökning: "Radioprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Radioprogram.

 1. 1. Det ultimata självskadebeteendet -En foucauldiansk genealogisk diskursanalys av medias framställning av sex som självskadebeteende

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ingrid Wall; [2020]
  Nyckelord :diskurs; media; självskadebeteende; sex som självskadebeteende; sexuella script;

  Sammanfattning : Sex som självskadebeteende är idag ett väletablerat begrepp inom den samhälleliga diskursen i Sverige. Fenomenet har konstruerats i en populärkulturell diskurs. Den vetenskapliga forskningen har först efter att begreppet befästs börjat studera fenomenet, som inom forskningen benämns sex as self-injury (SASI). LÄS MER

 2. 2. Medias påverkan på människors attityd till pornografi : en kvantitativ- och kvalitativ undersökning om medias påverkan på människors attityd till pornografi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sabina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Media; pornografi; påverkan; attityd; normalisering; makt; mänskliga rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker medias påverkan på människors attityd till pornografi. Bakgrunden till undersökningen kom av ett radioprogram på P3 som pratade om pornografi utan att problematisera vad de lyfte i programmet. Studien bygger på dels en kvantitativ undersökning och dels en kvalitativ analys. LÄS MER

 3. 3. Inställningar till våld inom den radikalnationalistiska sociala rörelsen i Sverige

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Sofia Beskow; [2018]
  Nyckelord :Social movements; radical nationalism; violence; political violence; framing theory; collective identity.; Sociala rörelser; radikalnationalism; våld; politiskt våld; inramningsteori; kollektiv identitet.;

  Sammanfattning : Denna studie presenterar en empiriskt välgrundad bild av inställningar till våld i radikalnationalistiska rörelser samt av hur dessa (re)konstrueras och upprätthålls inom organisationer. Studien utgörs av en hermeneutisk inramningsanalys av texter, artiklar, podcasts, radioprogram och dokumentärer av och om radikalnationalistiska aktörer. LÄS MER

 4. 4. Fredagsunderhållning i i SVT 1 och P3 - public service eller inte? : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av SVT:s Alla för en och SR:s Helgen i P3

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Elin Wärmegård; [2018]
  Nyckelord :public service; underhållning; SVT; SR; kvalitet;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka underhållningsprogram som sänds på svenska public service-kanaler för att se om de lever upp till public service idealet samt vilken kvalitet denna typ av program har. Undersökningen görs på två underhållningsprogram. Ett radioprogram, Helgen i P3, och ett tv program, Alla för en. LÄS MER

 5. 5. On demand + interaktion = tidskritiskt? – En studie om olika radiostationers användning av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Petronella Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Traditionell radio; sociala medier; interaktion; Facebook; tidskritiskt perspektiv; Sveriges Radio; Morgonpasset i P3; Rix MorronZoo; Gry och Anders med vänner;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen handlar om hur ett radioprogram bör agera utifrån ett tidskritiskt perspektiv på sociala medier, med bakgrund i den ökade användningen av podcasts och annan medieanvändning on demand. Studien i den här uppsatsen har syftet att identifiera vilka tidskritiska styrkor och svagheter tre olika svenska morgonradioprogram – Morgonpasset i P3, Rix MorronZoo och Gry & Anders med vänner, besitter för att på olika sätt interagera med dess följare på Facebook. LÄS MER