Sökning: "Raffael Antonio"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Raffael Antonio.

  1. 1. Politiken är ett skämt : En kvalitativ intervjustudie om mediekonsumenters syn på politiska memes och Greta Thunberg

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

    Författare :Raffael Antonio; [2020]
    Nyckelord :Greta Thunberg; memes; social media; qualitative interview analysis; media consumers; media producers; generation; memes; sociala medier; kvalitativ intervjuanalys; mediekonsumenter; medieproducenter; generation;

    Sammanfattning : Author: Raffael Antonio Title: The politics are a joke - a qualitative interview analysis about the view of media consuments on memes and Greta Thunberg.   The purpose of this study is to look closely at the media consumers and their views on political memes and how other consumers and producers on social media are producing Greta Thunberg as a political figure by the help of memes. LÄS MER