Sökning: "Ragdoll"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Ragdoll.

 1. 1. Genetic characterization of a Ragdoll family affected by hypertrophic cardiomyopathy

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Nääs; [2023]
  Nyckelord :Hypertrophic cardiomyopathy; Ragdoll; Genetics; Myosin binding protein C3; Myosin heavy chain 7; Cardiac troponin T; Alstrom syndrome protein 1;

  Sammanfattning : Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is a common cardiac disease among felines, resulting in myocardial hypertrophy and subsequent decreased cardiac function. Consequently, cats may develop congestive heart failure and/or arterial thromboembolism. The disease is inherited and various mutations in sarcomeric genes have been associated with feline HCM. LÄS MER

 2. 2. Simulation av trasdocksfysik : En jämförelse mellan villkorslösare i trasdocksfysik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christian Larsson; Peter Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Ragdoll; Simulering; Leder; Realtid; Villkorslösare;

  Sammanfattning : För att underlätta grafikers animationsarbete har det länge varit intressant att utforska olika fysikbaserade lösningar och göra dem effektiva. Detta arbetes mål har varit att undersöka olika villkorslösare för trasdocksfysik och fastställa vilken som hade bäst balans mellan tidseffektivitet och trovärdighet. LÄS MER

 3. 3. Comparison of Two Different Methods of Generating Physics-Based Character Animation using Reinforcement Learning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Lagula; Filip Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Ragdoll; Animation; Behaviour; Balance; Artificial Intelligence;

  Sammanfattning : In the area of Physics-Based Animation using Reinforcement Learning (RL), multiple games and virtual simulations have had it as an objective throughout the years because of the added realism it brings to motions of characters. It also brings a realistic and practical interaction between the characters and their environment. LÄS MER

 4. 4. Fenotypisk karakterisering av dvärgväxt hos Ragdoll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Jensen; [2019]
  Nyckelord :tillväxtstörning; dvärgväxt; ragdoll; förstoppning; efterblivenhet;

  Sammanfattning : Under år 2016 uppmärksammades inom ragdollrasen att ett ökat antal kattungar utvecklade dvärgväxt, förstoppning och mental påverkan. De flesta kattungar avled vid 3-4 månaders ålder på grund av megakolon. LÄS MER

 5. 5. Simulating Realistic Ragdoll Behaviour In Physical Situations

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Pontus Stenlund; [2019]
  Nyckelord :ragdoll; inverse kinematics; realism;

  Sammanfattning : When trying to make a game character come alive and add some sense of realism to a game, it can be done in multiple ways. Animating a 3D model is the commonly used one and it is usually done by hand. The artist moves the model's limbs bit by bit to make small animation clips that are then played in the game. LÄS MER