Sökning: "Ragna Zaar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ragna Zaar.

 1. 1. Mechanisms contributing to the scarcity of women at top management positions in Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Lydia Graflund; Ragna Zaar; [2016]
  Nyckelord :Sweden; Executive Search; Recruitment; Gender Equality; Doing Gender;

  Sammanfattning : Sweden is at the forefront of gender equality work and one of the highest-ranking countries in the world when it comes to gender equality. Yet, Sweden is still far from achieving gender equality in the labor market and a majority of top management positions belong to men. LÄS MER

 2. 2. Investeringskalkylens svarta får - en studie om utvärderingen av ledarskapsutvecklingsprogram

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Lydia Graflund; Ragna Zaar; [2014]
  Nyckelord :leadership; leadership development program; evaluation; effect;

  Sammanfattning : The concept of leadership development plays an important role within the modern organization. As a result of the increasing interest in developing leadership competencies, investments in leadership development programs are becoming a common part of business strategies. However, the return on those investments is seldom evaluated. LÄS MER