Sökning: "Raija Törnroos"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Raija Törnroos.

 1. 1. SPÅR AV FREINETPEDAGOGIK En aktionsforskningsstudie om utvecklandet av freinetpedagogik i ett arbetslag

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Raija Törnroos; [2019-05-02]
  Nyckelord :Freinetpedagogik; Aktionsforskning; Skolutveckling;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att undersöka hur pedagoger i ett arbetslag involveras i utforskandet och utvecklandet av ett freinetpedagogiskt arbetssätt. Syftet är också att identifiera hinder och möjligheter som finns för freinetpedagogikens utövande.Teori:I studien används praktikarkitekturer som teoretiskt ramverk. LÄS MER

 2. 2. Att kasta ut barnet med badvattnet? En studie om progressiv pedagogik i klassrumspraktiken under Lgr11

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Raija Törnroos; [2015-03-16]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Freinetpedagogik; Praktikarkitektur;

  Sammanfattning : Introduktion: I min elevgrupp, en grundkoleklass i årskurs två kom det upp åsikter om att skolan var tråkig. Vid närmare eftertanke kom jag underfund med att engagemanget bland eleverna de senaste åren sjunkit och att jag ändrat mitt sätt att lägga upp arbetet för eleverna. LÄS MER