Sökning: "Raisio"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Raisio.

  1. 1. Orsaker till bolagiseringar inom lantmannasektorn : fallen IAWS, Raisio, Saskatchewan Wheat Pool, BayWa och CHS

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Camilla Bergschöld; [2008]
    Nyckelord :bolagisering; lantmannasektorn; AIWA; Raisio; Saskatchewan Wheat Pool; BayWa; CHS;

    Sammanfattning : Under de senaste decennierna har många traditionella kooperativa föreningar runt om i världen genomgått stora förändringar. Vissa har ändrat sina organisationsstrukturer, vilket innebär att de har kvar delar av den kooperativa modellen, men introducerat individuellt ägande för medlemmarna. LÄS MER