Sökning: "Rakel Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Rakel Nilsson.

 1. 1. Bridging the gaps? : Practitioner’s attitudes and understanding of the temporal,institutional and funding gaps between humanitarian anddevelopment assistance

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rakel Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Development; Humanitarian; Temporal; Institutional; Funding; Gaps; Bridging; International aid; Nongovernmental organisations; Sectors; Donors; Sida; Silo;

  Sammanfattning : Due to an increased humanitarian caseload the UN has called for the international community to work differently from delivering aid to ending needs, partly by enhancing the engagement between humanitarian and development actors. The thesis aims to describe and analyse the dynamics between humanitarian and development aid and by so doing provide an empirical contribution to the larger discussion on how to streamline international assistance by addressing the temporal, institutional and funding gaps between the two types of assistance. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans upplevelser av att främja egenvård hos patienter med diabetes typ 2

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Rakel Nilsson; Niklas Johansson; [2014]
  Nyckelord :diabetes typ 2; distriktssköterska; egenvård; rådgivning; stöd;

  Sammanfattning : Diabetes är en av nutidens största folksjukdomar vilket innebär en utmaning för samhället och sjukvården. I vägledning av patienter med diabetes bör distriktssköterskan motivera den enskilde till eget ansvar, hantering av sjukdomen och prioritera de psykosociala aspekterna. LÄS MER

 3. 3. "Att stänga av ett modersmål är som att kapa av tungan" – Lärares och elevers tankar kring bruket av modersmål i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Jenny Nilsson; [2013-06-25]
  Nyckelord :modersmål; attityder; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråkHT 2013Handledare: Rakel Johnson.... LÄS MER

 4. 4. Hyssnamålet -En undersökning av hur mycket dialekt man bär med sig genom livet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Andersson; [2013-05-07]
  Nyckelord :Västgötamålet; Hyssna; Dialekt;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpLSV410VT 2013 Handledare: Jenny NilssonExaminator: Rakel Johanson.... LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av och föreställningar om fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Rakel Soto; Margareta Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; fysisk aktivitet; patientupplevelser; patientinformation;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Att drabbas av hjärtinfarkt innebär både en fysisk och psykisk påfrestning för patienten. Flera riskfaktorer påverkar insjuknandet, där fysisk inaktivitet är en av dem. Kranskärlssjukdom är en ledande dödsorsak hos både män och kvinnor. LÄS MER